is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men meer interessante spelingen op Java zien; vooral daar, waar 't spoor door diepe ingravingen van t gebergte gaat. Aan die spelingen hebben zonder twijfel voor 't grootste deel de vulkanen schuld.

En nu nog even een enkel woordje over Bandoeng zelf. Voor veertig, vijftig jaar was Bandoeng nog niets als een eenvoudige, zeer eenvoudige dessa, zooals er duizenden op Java zijn. Thans is het een stad van ruim 30.000 inwoners, waarvan ongeveer een tiende Europeanen. In Fandoeng zelf woont de resident van den Preanger; dan zit er 't grootste part van 't spoorwegpersoneel voor de Westerlijnen en is er ook de flinke werkplaats van S.S. waar ongeveer 1500 man hun brood verdienen. Verder hebben we hier Gouvernements-koffie-etablissementen, electrische verlichting, een fabriek voor verduurzaamde levensmiddelen en een chininefabriek, die jaarlijks ongeveer 80.000 K G. ter markt brengt.

Ook is hier nog een school voor opleiding van inlandsche hoofden en een ander tot opleiding van inlandsche onderwijzers. Verder zit er menig gepensionneerde, die zijn oude dagen op de koele hoogvlakte wenscht door te brengen. In de laatste jaren neemt 't aantal blijvers, zooals we de menschen, die niet naar Europa teruggaan in Indië noemen, toe. Dat komt ook al, wijl door de spoorbaan de hooger gelegen gedeelten van fa va meer bekend en gemakkelijker te bereiken zijn. Ook zijn langzamerhand de gemakken des levens in Indië toegenomen.

Doch misschien al te veel geographische, strategische, geologische, oeconomische enz. uitpakkerij. „Herder van Bandoeng'' hoor ik me van de landen van overzee toeroepen, „vertel ons eindelijk eens iets over uw Kerk en uw geestelijk dienstwerk!" Dat zullen we, maar kort. Later kunnen we immers nog altijd wat meer daarover zeggen. Op t oogenblik gaat 't niet. Want aanstonds moet ik catechismus geven, en dan een kind doopen, om daarna per spoor even af te zakken naar een nabijgelegen plaats,