is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar eenige Katholieken wonen Morgen (Zondag-) houd ik hier kerkelijken dienst en hoop daarna nog den sneltrein te kunnen pakken om in den middag weer in Bandoeng terug te zijn.

Van kerk gesproken; in Bandoeng staat geen kerk, alleen een kerkje, In Holland zou 't misschien zelfs dezen naam niet mogen dragen : 't is niet meer dan een groote zaal van 8X21 M Ik zal thuis gekomen, bij deze paperassen een prentbriefkaart doen waarop Bandoengs kerk in al haar glorie staat, dan kan ze in de „Berichten" worden opgenomen en kunnen de lezers genieten van den aanblik van Bandoengs heerlijke kathedraal! Mettertijd hopen we hier toch iets fatsoenlijkers te kunnen neerzetten, vooral wijl 't kerkje langzamerhand te klein wordt. De plaats er voor is er al; de goede wil, om O -L.-Heer een waardiger woning te bouwen, ook; alleen mankeert... geld. O dat slijk der aarde!

Behalve de nieuwe, ruime pastorie is ook sinds een paar jaar te Bandoeng een kloosterschool der Zusters Ursulinen, waarvan ik ook een paar foto's hoop te sturen. Ze werd onder de hoede van Sint Jozef gesteld en deze goede heilige heeft er uitmuntend voor gezorgd. Ze telt thans al ver

o o

over de 200 leerlingen!

o

't Aantal Katholieken van l3andoeng bedraagt ruim een derde van de Europeanen. Altemaal even vurig? Dat juist

niet. Waarom Bandoengs herder ze dringend aanbeveelt

<!>

in de godvruchtige gebeden der leden van den St.Claverbond.

M. Timmers.