is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buigingen gemaakt te hebben, fijne blaadjes van allerlei soorten bloemen naar het beeld, en eindelijk besprenkelde er een de H. Maagd met eau-de-cologne.

Deze ceremonies werden nog driemaal herhaald. Alle menschen baden intusschen met vurigheid het rozenhoedje, om door de voorspraak van Maria de volharding in hun goede voornemens af te smeeken. De plechtigheid werd gesloten met de oratie van de H. Maagd. — Vraagt gij mij nu: „Is u tevreden met den uitslag der novene'1, dan moet ik volmondig zeggen: ja, want de menschen zijn 's morgens en 's avonds zeer goed opgekomen en gedurende die dagen zijn er meer dan 1000 H. Communie's uitgereikt.

Nu nog iets over het tweede onderwerp, dat ik wilde bespreken : de huwelijksplechtigheden onder onze inlanders.

Ruim drie weken vóór den trouwdag komen de trouwlustigen op zijn paaschbest gekleed kennis geven, dat zij het huwelijksbootje willen instappen. Dit is natuurlijk voor de drie roepen, die voorzoover dit mogelijk is, geregeld plaats hebben. Daags voor de huwelijksvoltrekking wordt zoowel de bruid als de bruidegom door twee of diie personen naar de kerk gebracht om te biechten en den volgenden morgen in de tweede H. Mis om uur zal de plechtigheid plaats hebben. Ik trof het een keer toevallig, dat ik den stoet naar de kerk zag komen, anders ben ik daarvoor nog niet in de gelegenheid geweest, omdat ik op zulke dagen dan juist aan het altaar stond.

Onze inlanders gaan natuurlijk allen te voet en de weelde van rijtuigen wordt vervangen door deftig, langzaam te loopen. Voorop gingen een paar kleine meisjes, die mooie witte lipas (zooveel als een rok) en groenzijden baadjes aan hadden. Verder hadden de kleintjes nog om den hals een kralensnoer met zilveren slot en in de eene hand eei. bloemruikertjé, in de andere een groenzijden zonneschermpje. Daarop volgde de bruid met mooie bruine kousen aan de voeten, die zij bij haar geboorte van haar moeder cadeau gekregen heeft; een zeer mooie gebloemde lipa, die door