is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Teofen een uur of 5 begint het diner. Een varken is geslacht; bij rijkeren zelfs meerdere varkens en een paar geiten, de rijst is prachtig, zuiver wit, de verschillende groenten malsch gekookt.

Ziet, daar worden de borden opgebracht. Elk bord heeft een dienaar en ieder krijgt zijn geheele portie in eens, zoodat niemand iets heeft aan te merken. Het vleesch met de saus ligt in het midden, daaromheen de rijst en eindelijk de groenten en kruiden. Zij weten het goed te rangschikken zoodat het een aardig aanzicht geeft. Onze jongens krijgen op 't Caeciliafeest ook iets dergelijks en die borden zagen er nog al smakelijk uit.

Na het eten beginnen ze op nieuw te spelen en te dansen. Rij het dansen maken zij allerlei grimassen en sommigen stellen heele geschiedenissen voor, die onder de aanzittenden bekend zijn Bij zulke gelegenheden gaat dc geschiedenis gewoonlijk over een vorstenzoon die na allerlei wederwaardigheden ondervonden, gevaren en moeielijkheden overwonnen te hebben, eindelijk zijn geluk vindt door een mooi huwelijk aan te gaan. Ook bruid en bruidegom moeten, na herhaaldelijk gevraagd te zijn, voor de gasten dansen en maken dan ook allerlei kunsten waardoor zij de genegenheid voor elkander te kennen geven. Deze twee hebben in elke hand een doek, die zij in zwierigen bochten rondzwaaien, totdat zij deze laten vallen op een der gasten, die dan hun plaats zal vervangen. Deze feesten duren tot laat in den nacht en als het groote lui van deftigen stand zijn meerdere dagen.

Ten slotte nog iets tot bladvulling, wat mij een paar maanden geleden is overkomen. Ik kan het betitelen met den naam' van mijn eerste bediening.

Een paar maanden geleden kwam men n.L een Pater roepen voor een zieke. Ik had de week en moest, omdat er niemand in het bijzonder gevraagd was, er op uit. Ik schoot terstond mijn toog aan en volgde den man, die was komen roepen. Hoewel het 's avonds na 6 uur was,