is toegevoegd aan uw favorieten.

Wolvega vóór 1580 en ná 1580, d.i. kerkelijke aanteekeningen over de elf kerkdorpen vóór 1580, welke thans tot de R.K. parochie behooren, alsmede eenige bijzonderheden, die de parochie Wolvega, zooals die ná 1580 bestaat, betreffen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ lemschen, en Sint Pieter van elk schotbaanhuijs 6 stuvers brabants jaarlijx.

\ an elk mensch, die met H. Sacrament bericht wordt tot zijnen lmijse 1 stuver, en die metter heiligen olie geolijt wordt 3 stuvers brabants.

A an eiken olden doode 3 schilden, eiken schilt te betalen met 18 stil ver karols, ende 3 pondt was * ende dartich jaer te begaen met 16 pondt broots en 2 pondt botters. En een jonge doode, die 2 of 3 mael tot den H. Sacramente is geweest half soo vele als van een olde doode. Van een doode, welcke een onjarig kind is, 1 stnver brabants.

Van een kind te kerstenen, en van eene craemvrouwe in de lvercke in te leijden insgelijks 1 stuver brabants. Vicarij van den H. Leonardus.

Behalve de opbrengst van eenige landerijen en roeo-epachten ontving de Vicaris op de vier quatuor tempera 8 pondt broods en 1 pondt botter, en van elk huijs 4 Vlemschen , 't welk jaerlijks voor elk landhuijs beloopt 3 stuvers.

Ook de Vicarijen van 1l. Nicolaus en Antonins en die van de II. Anna waren goed gedoteerd.

in 3 515 was pastoor in Oldelamer de lieer Gciclke en in 1548 Mr. Lambert, die echter spoedig daarna is vertrokken of gestorven, want van 1548 tot 1554 vinden wij Peter Lubbert8 als pastoor vermeld. Van 1575 tot 1578 was hier pastoor Peter Hendriks, die in 1578 werd opgevolgd door Amlreas Ilansen, in 1580 verbannen. Als \ icaris van de A icarie van Nicolaus en Antonins staat van 151G tot 1544 vermeld heer Joannes.

Nijelamer. De Kerk is in December 1747, door een zwaren storm gedeeltelijk omgewaaid, afgebroken en niet herbouwd.

Behalve de inkomsten van weinige landerijen trok de pastoor op de 4 tijden 's jaars Pinksteren, Lamberti,