is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de grootheden der vleescbelijken. Natuurlijk niet. Wat is op het een en ander gebied orgaan van aanschouwing en dus van waardeering? Dtta,r de oogen, hier de geest, en als de geest maar ziet, al zien de oogen niets, het is genoeg. Er is niets byzonders in het voorkomen van dezen weinig gedistingueerden man, misschien teekent zyn gelaat zelfs bitter weinig vernuft. De menigte ziet eer naar den rijk gegalonneerden palfrenier dan naar hem, maar eerbiedig groeten hem die in staat zyn de werken te waardeeren, die hij in 't licht gaf en den rijkdom van kennis en scherj zuinigheid daarin ten toon gespreid. Zij zien hem met den geest, dat is genoeg, en hy — hij gevoelt dat hy groot is, en geniet zijn glans, zyne grootheid, zijn luister.

Op zijn gebied is dit zeker ook genoeg, maar op dat andere, derde, hoogere is zelfs dit niet genoeg voor wie er grootheid zoeken. „De heiligen hebben hun gebied, htm glans, hunne overwinning, htinnen luister en behoeven geenszins de vleeschelyke of geestelijke grootheden, die hierop geene betrekking hebben, want zij doen ei niets aan toe noch af. Zy worden gezien van God en van de engelen en niet van de lichamen of van de onderzoekende geesten. God is hun genoeg." Ja ook op hun gebied glans, maar — nog eens doe Maria van Bethanië dienst! — van welken een geldgierige, verstandig-redelijke Judas niets bespeurt; misschien niemand dan God en zijne engelen, zich verblijdende over dénen zondaar die zich bekeert, den glans van een heilig leven in Christus; ook op hun gebied overwinning, maar over de begeerlijkheid des vleesches en der oogen en over de grootschheid des levens — oplossing met de daad van zedelijke, staatsreclitelyke en staathuishoudkundige problemen; en ook hun luister hebben zij — weet gy iets luisterrijker dan burgers des hemels op aarde, kin-