is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3' »»tr? rproefd hebbe"

afwachten, die aan de teederhJda2 v , heihSheid voldoen en eerbied zou inboezemen \iThet T"

gezond verstand, zelfs der Vdt^^ïr^l*6

gtooien uit de maagd Maria? AM, i,~ 1 , , afwachten van hem en van 1 7 kag kan dat

E n°LW""ren! ^^"^alTetlr

Christus! MefjeafniTaOöfk ^ ge.L°°rzaamheid

r ^ de S'ÏÏ^^JTiEs:

JejMDWrt-, dan rite w# „e,e0\:r„,ÏH :j Had Hij zich vertoond met al den toestel rW i;,.i i m en vleeschelijke grootheden, als een Caesar een .iame ® e

5€¥X5 Wswï3

da„ mc,r«l,° Ui, ."JwicL haft0?,' M lkh7m' "»»

I'oudelijk vlooit <li« slroom va„ |i,;fdfC,j°C' e" l"'"1"

"'nTÏ, ?.?"s,.,00nlt »"Jct "»>» van het ckriSl"" De belijdenis waartoe Pwals gelniB<!llU