is toegevoegd aan uw favorieten.

Drieërlei grootheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid." Het Xcd. Bijbelgenootschap in 18*0 is van het eerste op de plaats in 2 Sam. afgeweken, sprekende van „uwe verhooring, die groot maakt" maar in 1886 tot „verootmoedigen" teruggekeerd. Zou niet het best zijn op beide plaatsen te vertalen „uwe nederbuigende goedheid" en ondertusschen de schoone gedachte in het geheugen te bewaren of nog liever in het hart, waartoe onze overzetters van den rechten weg afdwalende gekomen zijn ? — In mijne opvatting van l Joh. 3:2, dat ik aan het slot gebruikt heb, volg ik hoofdzakelijk de minderheid der uitleggers, onder deze nochtans Calvijn en Rothe.