is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Calvijn tot Rousseau

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijn persoonlijkheid vereenigd zijn geworden. Dit beginsel brengt mei dat ik niet kan instemmen niet de tegenstelling : „of uit God, óf uit den menseh"; omdat die tegenstelling alleen geldt voor hetgeen buiten Christus is, niet voor hetgeen in of door Christus is. Deze hoofdgedachte zal men in de volgende bladzijden gedurig terugvinden. Zij geven overigens meer een overdenking dan een dogmatisch vertoog. Het nadenken, het indenken neemt bij mij (als ik er een oogenblik over mag spreken) licht den vorm van bewonderend overdenken aan. Begeerlijk komt mij voor de toestand van den natuur-mcnsch; niet gelijk Rousseau over hem fantaseert, maar gelijk de onlangs ontslapen Thomas Carlyle in de eerste zijner voorlezingen over „Helden-vereering" hem beschrijft. „De werkelijkheid stond vóór dezen menseh heerlijk, geducht, onuitsprekelijk. Het natuurlijke was hem bovennatuurlijk, en zijn bewondering werd van zelf aanbidding. Trouwens, niet door dieper inzicht houden wij op te bewonderen, maar door gebrek aan inzicht, door na te laten van te denken

Dat God den zondaar begenadigt, ja wij prediken cn lecrcn het in kalme afgepaste taal. Maar als wij soms een hockjen van den hemel waarlijk ontwolkt zien, dan verrukt ons zelfs dc eenvoudige gedachte dat er over'tgeheel iets bestaat: en dan voelen wij des te meer, hoe al ons dogmatisch spreken is als het gebruik der algebraïsche letters met welke dc sterrekundige rekent zonder dat zijn