is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne wetenschap of bijbelsche traditie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze Brochure wordt meermalen verwezen naar:

ISRAËL'S OUDE GODSDIENST

naar de Bijbelsche en Nieuw-Critische voorstelling

DOOR

Dr. J. ROBERTSON,

Theo], T)r. en Hoogl. in de Oostersche talen ajd. Umveriittit te Olasgow.

Met voorrede van

Dr. J. J. VAN TOORENENBERGEN,

Oud- Hooqleeraar.

In linnen band. Prijs f 2.50.

Uitgave van BLOM 8 (ILIV IER SE ts Culemborg.