is toegevoegd aan uw favorieten.

Responsum ad ea quae Cl. Lehmkuhl objecit 2ae editioni opusculi "De minusprobabilismo"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

firmavi praecepta Dei positiva (utique dum obligant) aequali iure obligate ac praecepta Hei negativa. Praeterea prseceptum tendendi ad convenientiam cum lege divina obiectiva seinper et ubi<ju»> obligat, ïmo n pra'cepto cavendi quarri maxime difTormitatem a pra-dicta lege ncijuaqnam difl'ert, adeo nt repugne» rnagis cavere dinbrinitatem a lege quam convenientiam cum ea soctari. Eo ipso enim quod sector corvenientam cum Lege a^terna antecedenti, caveo difl'ormitatem ab hac Lege et vice versa. Ergo inepta prorsus est in mistra qua'Stione distinctio illa adversarii inter leges positivas et negativas.

6. Ferner antwortet Wouters, es handle sich in der ganzen Frage nicht um Uebcreinstimmung odcr Widersprueh mit dem ewigen Gesetze bezüglich der einzelnen Handlungen als solchen, sondern beziiglich der allgemeintn Handelsnorm; diese miisse voni Streben nach Uebereinstimmung nut dem ewigen Gesetze geleitet sein, nnd das fchlc eben bei der allgemeinen Handlungsnorm der Probabilisten. — Darauf ist zu erwidem: Die allgemeine Handlungsnorm ist doch zur Regelung der einzelnen Handlungen da; ihrc Aufgabe ist es nur, die einzelnen Handlungen in die notvendige Uebereinstimmung mit dem göttlichen (iesetze zu bringen; sie braucht daher auch sclbst keine grOszere Uebereinstimmung mit der lex aeterna zu haben und zu erstreben, als die einzelnen Handlungen sie haben miissen. Mithin ist diese von Wouter- gemachte Unterscheidung ein Schlag ins Wasser.

Respondeo, per actiones particulares oqua tales" n nobis intelligi actiones, quntenus materialiter atfpie a norma assumta non int'orinata' considerantur. Ceteriim eoncedo rectam normarn eo fine esse sectandarii, ut actiones particulares rite regulenter; verum addo, nos tune soltun rectum uorinam sectaturos seu actiones nostras rite regufaturos esse, quum sincc.rc eonalrirnur sequi normam quae cum Lege a'terna obiectiva et antecedenti couveniat. Atqui id uullatenus praestat is, (pii. prout faciunt rriinusproliabilista;, sequitur normam quae suo ipsius iudicio a pnedicta Lege obiectiva et antecedenti probabilius discrepat quam convenit cum ea.

Praeterea observo : neqwaquam dicimns tendendnin esse ad convenientiam actionum nostrarum cum legibus portiodaribiis, qua; sola officia imponunt, titi tutiorismus docet: sed dicimns tendenduin esse ad convenientiam cum Lege aiterna antecedenti et uni ccrtaU quae omnium actionum nostrarurn est nortna primaria, quae aeque iura concedit ac officia imponit, qua' aliud licitum declarat aliud iüicitum. (p. l'l i Quapropter si actio qua'dam ineo iudicio iuxta hanc Legem aeternam atitecedentem probabilius est licita, non sincere tenderem in convenientiam cum praedicta Lege, si pro norma agendi sumerem opinionem qua: edicit: hcec actio est illicita. IJnde toto co'In distamus a tutiorismo. Si vero actio qua'dam mea opionione iuxta eandern Legem aeternam antecedenten! iet/tic probabiliter licita est. vi obligationis tendendi in