is toegevoegd aan uw favorieten.

De minusprobalismo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Respondeo quod tnodo respondi, scil., verba, quae opponuntut stricto sensu accipi non posse, nisi ex S. Alphonso laxistam primi subsellii facere velimus. Quo sensu praedictte expressiones sumendae sint, S. Doctor ipse exponit tractatui, in quo plures id "cnus enuntiationes occurrunt, liisce finem imponens. „Concluilitur quoi! nisi opinio quae stat |)ro lege, sit aut icrta aul $ al tem certc probahilior, pront ab initio dixiimis, eatn sequi non teneniur." 1)

Obicitur 6: S. Alphonsus docet, minus probabilem tune tantum in praxini deduci non posse, quum desinit esse var probabilis. Ouod etiani probabilist;e affirmant. „Tune tantum, inquit Lchtnkulil, quando (minus probabilis) evadat non vere probabilis, eius

usum reiecit." 2)

Respondeo: S. Doctor, uti ex supra citatis testimoniis satis superque patet, omm in opinionem certo minus probabilem, nuba exceptione admissa, pro praxi reicit. 1'raeterea utitur, ut paulo ante probavimus, argumento, quod demonstrat, certo minus probabilem non posse in praxim deduci, etiamsi sensu piobabilistico probabilis habeatur.

Obicitur 7: S. Alphonsus simpliciter adniittit usum opinionis vere probabilis. Quod est systema probabilismi. Ita Lehmkuhl. 3) Respondeo: S. Alphonsus simpliciter adniittit usum opinionis vere probabilis, si vocem „probabilis" sumamus eo sensu, quo eam sumsit ipsemet S. Doctor; conc.; secus ncgo: Scilicet S. Alphonsus, ut opinio vere probabilis dici possit, exigit, ut (Ct/ui vel fere leque probabilis sit (p. 14). Atqui is qui solum adniittit usum opinionum, quae sensu prsedicto probabiles sunt, veie

ajquiprobabilista est

Obicitur 8: „Si S. Alphonsi systema a probabilisnio essen-

tialiter differret theologiam moralem ad nortnam novi syste-

niatis imniutare debuisset: exaraverat enini theologiam moralem longe ante a. 1762, quo formulam aequiprobabilismi primo proposuit; editiones autcm theologi;e moralis plures, qua; postea ipso adhuc superstite prodierunt, quoad qiuestiones particulares

I Thdol morI, 83

2) Theol. mor., I, 89.

3) O. c.t passim.