is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogue de portraits, gravures à l'eau-forte et au burin, gravures françaises et en couleurs, dessins, etc., vente les 17 et 18 Février 1863 ... = Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen portretten, geëtste en gegraveerde prenten, Fransche prenten en prenten in kleuren enz. enz, waarvan de publieke verkooping zal plaats hebben Dingsdag & Woensdag, den 17 & 18 Februarij 1863 ... onder directie van A.G. de Visser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

169 Protestantsche leeraars en professoren, 20 stuks.

170 Als voren, 20 stuks.

171 Als voren, 20 stuks.

172 Roomsch Katholijke geestelijken, deels Vlaarasche, 33 stuks.

173 Jan van Leyden, Knipperdolling, David Joris, en andere hoofdketters, 8 stuks.

G. Geleerden in verschillende vakken. Medici. Letterkundigen.

174 Aitzema, d. Bary; Balen, d. Hoogstraten; Barlaeus, d. Delff en Matham, 4 stuks.

175 Becanus, d. Wiercx, Böckelman, Boers, Bogaerts, Bortius, Brederode, 6 stuks.

176 L. van Collen, d. de Gheyn. 8°.

177 Descartes, Grotius, Gruterus, d. Delff, de Pas, Sclienck, 6 stuks.

178 D. Erasmus, versch. portr., waaronder zeer oude van Hopfer, e. a., dat van Koning, het standbeeld d. Stoopendaal, enz., 25 stuks. Belangrijke verzameling.

179 J. en O. Heurnius, Hohvarda, Hooft, Isendoorn, Janus Secundus, d. Muller, de Pas, e. a., 7 stuks.

180 A. Junius, z. n. met adres van P. Goos. gr. fol.

181 O. de Lassus, Maelson, Marcquis, Merula, d. Matham, Wiercx, e. a., 6 stuks.

182 Musschenbroek, Occo, Pagenstecher, 6 stuks.

183 C. Plantijn, d. Goltzius. B. 181.

184 Ph. Rubens, d. P. P. Rubens. Basan p. 154. No. 86.

185 Dezelfde met zijn broeder, Lipsius en Grotius, (les quatre philosophes), d. F. Gregori. gr. fol.

186 Radermacher, Reidt, Schotanus, L. Smids, d. Muller, Sclienck, e. a., 6 stuks.

187 G. van Swieten, 4 stuks.

188 N. Tulp, d. v. Balen, L. Visscher, e. a., 3 stuks.

189 Vaernewyck, Vesalius, S. de Vries, Vinnius, 5 stuks.

190 Petrus Vliege van Gendt, A. Possemiers exc. 4°.

191 J. van den Vondel, d. Lievens, met vers van Ziceerts. fol.

192 Vossius, Vorstius, Wamcsius, Winsemius, Wissenbach, d. Matham, Pontius, Suyderhoef, de Pas, e. a., 6 stuks.

193 Geleerden en letterkundigen, 20 stuks.

194 Als voren, 20 stuks.

H. Schilders, Graveurs, Calligrafcn en andere artisten.

195 L. Bakhuizen, zw. k. z. n. 4°. Fraaije oude afdruk.

196 J. de Backer, Badcns, Baur, Bernardi, Beuckelaer, Bloemaert, d. Bartsch, llondius, Snijers, e. a., 7 stuks.

197 Blokland, F. Bol, Bossaert, Bosboom, Bos, d. Bartsch, llondius, de Jode, e. a., 5 stuks.

198 Hans Bol, d. Goltzius en Hondius, 2 stuks.

199 L. Bramer, d. F. Bol en v d Boes, 2 stuks.

200 Van den Broeck, J. en P. Breugel, d. A. van Dyck, llondius, Sadeler, 5 stuks.

201 Bronkhorst, Bijlert, v. Cleef, Coeberger, Coco, d. Balliu, llondius, Wierx, 6 stuks.