is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen portretten van prinsen van Oranje en Nassau, en eenige voorname Nederlanders en buitenlanders, voorts historieële en topographische prenten, geëtste en gegraveerde prentkunst, Fransche prenten en portretten, varia, en eenige prentwerken en verzamelingen; waarvan de openbare verkooping zal plaats hebben: Dingsdag, 8 December 1863 ... onder directie van A.G. de Visser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 Wiuem IV, kniestuk, staande, in wapenrusting, n. .ƒ. Fournier, d. ol a borstb- met bijwerk, n. Aved, d. Balechou. gr. fol.

iïOEürjr Wi"ein "• b"l"rliif'm" n-j-

29 «IILBH V hnlverljjf, met bgwerk, ii. Mi,tri, cl. J. Uouimka. fol.

30 - borstb., met bijwerk, n. G. van Nijmegen, d. Beauvarlet. fol.

£S'rtf" "■v' bo"ib-»« «*-*. j- *

32 Carolina, zuster van Willem V, halverlijf, met bijwerk, n. H. Pothoven, d. J. Ho/iiraken. fol.

33 h 2* 18°8,' hl,lverliJf' il' aantel, met de zee achter zich, d. W. van Seuus. fol. '

34 als koning, borstb., n. van der Hulst, d. C. C. A. Last, litli.

gr. lol.

3 5 ten voeten uit, lith. z. n. adr. I. J. van Bever, «r fol

3 6 ten voeten uit, n. J. Odevaere, d. P. de Vlamijnck. gr. fol.

•i7 ^ borstb., cl. Hopwood, met calligr. bijschrift en verzen, n. F. Mannee, d. Lansraux. gr. fol.

38 Willem II, koning, borstbeeld, met randwerk, d. J. JF. Kuiser fol

39 Anna Paulowna koningin, halverlijf, n. J. B. van der Hulst, d. B Taurel. gr. fol. Met geëtst onderschrift. Chin. p

4° Willem III koning kniestuk met de zee achter zich , n. N. Pieneman,

d. B. Taurel, gr. fol. Proefdruk voor alle letter. In dien staat niet in den handel.

41 Sophia Mathilda, koningin, kniestuk, staande op een balkon n N. Pieneman , d. B Taurel. gr. fol. Proefdruk vóór alle letter. In dien staat niet in den handel.

42 Hendrik , Prins der Nederlanden en gemalin, kniestukken, pendanten , naar het leven get. en gelith. d. F. Waanden, 2 stuks. Zeer gr. fol.

B. V erschillende Nederlanilsche Portretten.

43 Bergh , Hendrik Graaf van den , Krijgsbevclh., Gouvern. v. Gelderland en Zutphen , n. Mierevelt, d. Del ff. gr. fol.

44 Bogerman, J., Voorzitter van de Dordtsche Synode, (door en) met adres v. C. J. Visscher. fol.

45 Buijck, J., Burgcm. van Amst., d. J. Muller. 8°.

46 Cornelisz, J., Menn. pred. en chir. te Amst., n. C. de Visscher d. F. H. v. d. Hoove. gr. fol. '

47 Geesteranus, A., Rem. pred. 'sHage, n. Westerbaen, d. Barii. fol

48 Gronovius, J. F., Prof. in de Gr. taal, enz. te Leiden, d. J. Munnicknuysen. 8°.

49 Haren, W. van, (de oude) Afgez., d. H.H. Quiter, in zw. k. fol. Zeldz.

50 Hooft, P. C., Droit v. 1/uiden, geschiedschr., dichter, n. Mierevelt, d. J. Hout/raken. fol.

51 Hoorn, J. van, lOOjarige, n. Quinkltard, d. J. Iïoul,raken. fol.

52 Hoornbeeck, J., Theol. prof., d. J. Snijderhoef, adr. P. Goos. fol.

53 Hoppe, C., Luth. pred. Amst., d. 1F. Vaillant, in zw. k. »r. 4°. Proefdr v. d. letter.

Huttenus, A., Rem. pred. llott., n. G. Flinrk. d. 7/ f„l

niiwf'im ■ .mier >o wnmoi u< r\ •

J "K/wcfi«r/ . in £,\v, iv. IUI.