is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen portretten van prinsen van Oranje en Nassau, en eenige voorname Nederlanders en buitenlanders, voorts historieële en topographische prenten, geëtste en gegraveerde prentkunst, Fransche prenten en portretten, varia, en eenige prentwerken en verzamelingen; waarvan de openbare verkooping zal plaats hebben: Dingsdag, 8 December 1863 ... onder directie van A.G. de Visser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 Afb. van de Staartster, in Der. 1652, met besclir. fol.

113 Krachteloose staatsucht. Spoiprent op Croimvell, met vers. fol.

114 Krooning van Karei II te Scoone in Schotland, 1651, met verhaal, adr. H. Allardt. gr. fol.

115 Zinneprent op den dood van Karei I, en de verknochtheid der Schotten aan Karei II, met vers v. J. Zoet, adr. H. Allardt. gr. fol.

116 Vrede te Westminster, 1654, met vers v. DubLeh, adr. H. Allardt.

gr. br. fol. , u .

117 Zinneprent op de krooning vnn Karei II, als Koning van br. ürittiinje en Ierland, met lat. vers. gr. fol.

118 llenouvellement d'alliance entre la France et les Suisses, JNov. lbbd, d. S. Ie Clerc. gr. br. fol.

119 Zinneprent ter eere van Willem III, 1665 , met vers, adr. J. DanckertsAoY.

120 Zinneprent op de verheffing van Willem III tot Stadhouder, 1672. Geëtst d. G. Lairesse. gr. fol.

121 Spiegel der Fransche tiranny op de Holl. dorpen, d. li. de Hooglie,

met beschr. gr. fol. ,141

122 Mislukte Papenkrijg en Fransche verhuistijd, wnnepr. (door denz.)

in 4 afd., met beschr. gr. fol.

123 Spotprenten op den bisschop v. Munster, 3 bl. fol. met beschr.

124 Het vervoeren van Prins Willem van Furstenberg, 1674, met beschr. en spotprent op denz. 2 bl. fol.

125 Spot- en zinneprenten op de Franschcn, den bisschop v. Munster,

enz. 12 stuks. ,

126 Huwelijk van Willem III en Maria, 1677, met de portr. van Willem

II en gemalin, adr. C. Allardt. gr. br. fol.

]27 Vrede te Nijmegen, 1678, houtsnede met verzen, adr. J. istichter.

br. fol. Zeer zeldzaam. _

128 Zinneprent ter waarschuwing tegen de Turken, in 13 atd. mei verzen, adr. R. v. d. Hoeije. br. fol.

129 Spotprent op het verslaan der Turken voor Weenen, 1683, (door en) met adr. v. Pit. Bouttals Jr. br. fol.

130 De Maanblusschers van Mechelen (1687) en Spotprent daarop,

stuks, met verzen, fol. _ .

131 Vertrek naar en aankomst v. Willem III in Engeland, 1688, in afd. d. Stoopendael, met. beschr. gr. fol.

132 Het Hoog- en Lagerhuis van Engeland onder Willem 111, lo»y, aR. de Hooglie, met beschr. gr. br. fol.

133 Slag bij Londonderij en Beleg van Bonn, (d. R. de Ilooge), adr. </.

Tangena. gr. br. fol.

134 Overwinning aan de Boyne, Vlugt van Jakobus II, d. R. de Ilooge, in 2 afd., adr. C. Allar'd, met beschr. gr. fol.

135 Het schip van staat, onder Willem III, 1691. Zinneprent, met vers van J. v. Hertvelt, adr. C. Allard, gr. br. fol.

136 Overwinning te Vigos, 1702, zinneprent op de ovenv. der bondgenooten, en vuurwerk bij die gelegenheid, 3 stuks. br. lol.

137 Overw. der bondgen. 1706. Zinneprent met beschr., adr. J. Ratelband. gr. fol.

138 Peste a, Marseille, 1720, d. J. Rigaud, 2 bl. br. 'ol. .

139 Hemelverschijnsel in 1729, Zonsverduistering m 1748, i bl. lol. met beschr.

140 Spotprenten op den inval in Schotland (1743), inet holl. verzen, ^ bl. br. fol.