is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen portretten van prinsen van Oranje en Nassau, en eenige voorname Nederlanders en buitenlanders, voorts historieële en topographische prenten, geëtste en gegraveerde prentkunst, Fransche prenten en portretten, varia, en eenige prentwerken en verzamelingen; waarvan de openbare verkooping zal plaats hebben: Dingsdag, 8 December 1863 ... onder directie van A.G. de Visser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141 Onthoofding der rebel!. Lords op Groot-Tower-Hill, 1746, met hunne portr. en holl. en fr. besclir. br. fol.

142 Verheffing van Willem IV, doop van Willem V, enz. 7 stuks. gr. fol. ït? ^ jg Vf° 1745, ld. van Bergen-op-zoom, 1747, 14 stuks.

144 \rede te Aken, 1748, en Vuurwerken te 's Gravenhage bij die gelegenheid, 8 bl. gr. fol. 8

145 Lijkstatie van Willem IV, 1752. z. n. gr. fol.

146 Stamboom van het geslacht Oranje-Nassau tot Willem IV. gr. fol.

147 Verkiezing van H. de Wacker van Son tot schepen van Amst., afdr. °P 88'ün'. lnh- vaM Willem V tot Ridder v. d. Kousenband, enz. 3 stuks.

148 blag bij Doggersbank, 1781, d. R. Muys, 4 bl. gr. br.. fol.

149 Eskaders onder den Sch.-bij nacht van Kruijne en den Vice-Adm. Reijust, 1782-84, d. Sallieth, 2 bl. br. fol.

150 Zinne- en spotprenten op de gebeurten. laatst der vorige eeuw, enz. 12 stuks.

E. Topographische Prenten.

151-56 Gezigten van Steden, dorpen, enz., meest Nederlandsche. F. Geëtste Prenten.

157 Berghem, N., Vee een waterplas doorwadende. B. 9.

158 Rust voor de herberg. B. 11.

159 Drenkend vee bij een waterplas. B. 12. Adr. P. Goos.

160 Staand en liggend schaap. B. 31.

161 Twee schapen in rust. B. 33.

16 2 Drie schapen. B. 47.

16 3 Drie geiten. B. 50.

164 Diversa animalia quadrupedia, J. de Visscher sc. Praaije serie van 4 stuks. br. fol.

165 Both, J., 't Gehoor en 't Gevoel, n. A. Botfi. B. 12, 15.

166 Brussel, II. van , Landschappen in de omstreken van Haarlem, 13 stuks.

167 Coclers, L. B., Portret van A. van Ostade. 8°. Proefdruk v. d. letter. Praai en zeldzaam.

168 Zomer en Winter, 2 stuks. 12°.

16 9 De voedster, gr. 4°. Onafgew. proefdruk. Zeer zeldzaam.

170 Du Jardin, K., Drie rustende zwijnen. B. 8.

171 Het kasteel op de hoogte. B. 9.

17 2 Rustende geiten. B. 13.

173 De os en de ezel. B. 26.

174 Eene boerin met een ezel een waterplas doorwadende. B. 27.

17 5 Kudde schapen en geiten in rust. B. 33.

176 Jordaens, J., De vlugt naar Egypte, (bis) en Christus de verkoopers uit den Tempel drijvende, 3 stuks.

177 Lutma, J., Buste van J. van den Vondel. 4°.

178 Ostade, A. van, De bakker. B. 7.

179 De lierspeler. B. 8.

1E0 Het jonge boerenpaar. B. 11.

181 — De school. B. 17.

18 2 Bedelaar met de handen op den rug. B. 21.

18 3 De brillenkoopman. B. 29.