is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van eene fraaije verzameling oude prentkunst, bestaande in geëtste en gegraveerde prenten ... afkomstig van een geacht verzamelaar buiten 's-Gravenhage ...; waarvan de publieke verkooping zal plaats hebben ... onder directie van A.G. de Visser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116 kAlTfiBOI'nTr' Kari/", Deemu af5°heïd van de Staten van Holland, 'n 1660, n. T. van Vliet. gr. br. fol. Uitm. afdruk.

117 Meulen. S. van der, Gezigten van lusthuizen en fonteinwerken, naar het leven get. en gegr. Zeer fraaije serie van 6 stuks. kl. fol. adr r. schenk.

118 Mieris, F. van, de oude, Dienstmaagd water puttende, met een stil no l7en van groenten enz. op den voorgrond. Basan sc. fol.

119 Muller , J., Loth en zijne dochters, (n. B. Spranqers.) B. 64.

TT, bertu!.e" Isabslla. ^ten der Zuidel. Nederl., n. Rubens

191 xr \gr' 62 eD.63- FraaiJe afdr- met br. randen.

121 neer^ea^jan der, Gezigt bij Haarlem, bij maanschijn. Major sc.

ïo! ZT van Santvliet» winterlandschap. Le Bas sc. br. fol.

N(0LPE)> P - Spotprent op den kardinaal Andreas van Oostenrijk wegens de groote verliezen in 1636, n. P. Q(mst), met 10 reg. holl'.

i o, Jfr3' gr- A Ze4r fraalJe en §eestige spotprent. Zeldzaam. 1/4 üortman, De H. communie, n. Fabricius. br. 4°. Proefdruk

126 Het concert, n. Valenlin. br. 4°. Proefdruk.

126 Orley, J. van, Christus en de Samaritaansche vrouw. br. fol.

1™' De wondervolle vischvangst. br. fol.

—ISS-Ostade , A. van, De man over de onderdeur liggende. B. 10. Zeer

fraaije afdruk, gelijk ook de volgende.

— De rookers. B. 13.

eJenfr,herberg de boer zijn gelag betalende. B. 42.

1<5J- Uud-hollandsch binnenhuis. Le Bas sc. 4°.

139 lip tdartcnnlfiiia 1 Tl ?• f 1 i / r ...

Ïqq ™ o",,,, , *roalJe proeiaruK, voor alle letter.

133 Plonski, Staande hellebardier. 4°.

—iST Potter, Paul, De stier. B. 1. Adr. F. de Wit.

De koeherder. B. 14. De kleine plaat. Zeer fraaije afdruk.

8chaaPherder- B' 15- Zeer fraaije afdruk, met den naam, het adres van Clement de Jonglie geschreven.

J37 -— De koemelkster. J)e Mare sc. br. fol. Proefdruk op Chin. p. Rembrandt, Eembrandt en zijne vrouiv. Cl. 19. Zeer fraai.

Christus de verkoopers uit den tempel drijvende. Cl. 73.

„140- Menasse-ben-Israël. fll 9.RR

141 - Judas den prijs van zijn verraad ontvangende. B. Picart sc br

4°. Uitmuntende proefdruk.

14 2 De graflegging. F. Basan exc. br. fol. Zeer fraai.

ïü De Emmaüsgangers. JF. B{aiUie) sc. gr. 4°. Uitmuntende afdruk.

144 Het sterfbed van Maria. z. n. fol.

145 De officier (Rembrandt's portret). J. de Frey. sc. 8°.

146 Rembrandt's vader. M. Kellerhoven. sc. gr. 4°.

14 7 Mansportret. «/. de Frey sc. 1 2°. Proefdruk.

148 Rubens, P. P., De geboorte. L. Forsterman sc. gr. fol. Basan p. 12 n° 5

149 : ,D® doode Ch»stu3 op den schoot der H. Maagd. P. Pon'tius sc

gr. fol. B. p. 35, n°. 101.

15 0 De graflegging. J. Witdoech sc. br. fol. B. p. 36, n°. 106.

~ ~ 1 rogne het hoofd van haren zoon aan haren echtgenoot toonende Q. Galle exc. gr. br. fol. B. p. 97, n°. 36.

J52 Dronken Bacchus. G. Sibelius del. et sc. br. fol. Zeldzaam.

153 Dronken Silenus. S. a Bolswert sc. gr. fol. B. p. 103, n°. 66.

154 De zoon van Rubens in een tafelstoel. Salvador sc. 'fol B n

145, n°. 54. Zeer fraai. ' 1