is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van schilderijen, meerendeels van hedendaagsche meesters, benevens eenige geëncadreerde teekeningen en prenten en geschilderde en geteekende studiën en schetsen, welke ... zullen worden verkocht ... 6 Mei 1864 ... onder directie van A. G. de Visser ... te 's-Gravenhage

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEERES. H., 27 De deugdzame kling.

II. 18. B. li. Paneel. (Album 1'orinaul).

SCHUTZ.

28 Marine.

29 Marine.

K. 18. H. 14. Paneel ÜJSZET.FDE.

B. 52. H. 41 Paneel.

SEBEN. H. van ,

50 Ue jeugdige hengelaars.

H. 33. B. 34. Paneel.

SEVERDONCK. F. VAN,

51 Kippen en eenden in een landschap.

B. 22. H. IS. Paneel.

SJAMAAR. P. G.,

352 Eene groentenuitstalling; effect van kaarslicht.

H. 24. B. 18. Paneel.

STORTENBEKER. P,

53 Weide met rustend en grazend vee.

B. 20. H. 15. Paneel.

STROEBEL. ? J.,

34 Eene vrouw bezig met eenig handwerk.

H. 13. B. 11. Paneel.

WAGNER. W. C.,

55 Riviergezigt.

B. 27. H. 20. Paneel.

WALDORP. A,

56 Riviergezigt.

H. 32. B. 27. Paneel.