is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogue d'estampes historiques et caricatures politiques ..., vente le Jeudi 28 Décembre 1865 ... = Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen historie-, spot- en zinneprenten, portretten, ... gegraveerde en zwarte-kunstprenten, teekeningen door ... hedendaagsche meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 Prinse de la Plotte cCArgent, de la nouvelle Espagne dans la Baye de Matanza par le General P. P. lleyn Anno 1628. Met lat. opdragt aan de W. I. Comp., door Judocus Hondius; bovenaan regts een kaartje van Cuba. gr. br. fol. Hoogst zeldzaam.

41 Verovering der zilvervloot door Piet-Hein, met zijn portret, 2 versch. pl. br. fol.

42 Pascaert van de Schans te Santvliet, 1G28 , met besclir.; adr. C. J. Visscher. br. fol.

43 Slach opt Slaeck, 1631. br. fol. Zeer fraaije afdruk.

44 Kaart van het beleg van Maastricht, 1632; adr. C. J. Visscher, 4 1>1. gr. br. fol. Zeer zeldzaam.

45 St. Stevenswaert gefortificeert in 't jaer 1G33; adr. C. J. Visscher. gr. br. fol.

46 Feestelijkheden gedurende het verblijf van Maria de Medicis te Amsterdam, 1638 ; d. Nolpe en Savry, 21 stuks. br. fol.

47 Kaart van het beleg van Gennip, 1641; adr. C. J. Visscher, gr. br fol. — kleinere kaart — afb. van het beleg, 6 stuks op 1 blad en Uittog. van het garnizoen, 29 Julij 1641, in 4 bl. n. J. Marl: de Jonge, adrt C. J. Visscher. Belangrijke verzameling.

48 Inhaling van Henriette Maria, Koningin van Engeland, te Amsl., 20. Mei 1642, n. P. Potter, d. P. Nolpe, 3 bl. gr. br. fol. Voorliet adres. Zeer zeldzaam.

49 Don Cantelmo tot Burgerhout bij Antwerpen geslagen, 1643. Geëtst d. D. Stoop. br. fol.

50 Kaart van het beleg van Hulst, 1645, met beschr. fol. — andere kaart, geëtst d. A. Santvoort. br. fol., 2 stuks.

51 Beleg van het fort Mardijk, en escader onder den admir. Tromp, 1646. gr. br. fol.

52 Verschillende gebeurtenissen ged. den oorlog tegen Spanje tot op het sluiten van den vrede te Munster, 33 stuks.

53 Spotprent op de geldzucht, met portret in med. van Philips IV en het jaartal 1650 : adr. A. Matham, gr. br. fol. Zeer zeldzaam.

54 Dialogits van Ostenden. Spotprent op Mazaiin wegens het mislukken van den aanslag op Ostende, met gedrukt vers. Leyden, Pieler I Bisms, 1658. fol. Zeer zeldzaam.

35 Afteeckeninghe (geëtst) ende Beschrijvinghe van 't Fort Maerdijck, met beschr. Amst., A. B. op 't TVater, in de Vierige Colom. br. fol. Zeldzaam.

56 Den Leemo, Beer, Oliphant, Tijger en AiTlaers Strijdt. Zinneprent op den Noordschen oorlog, met gedrukt vers. fol.

57 Vertrek van Karei II, Kon. van Engeland, van Scheveningen, 2 Junij 1660, met portret, adr. J. Allart. gr. br. fol.

58 Vierdaagsche zeeslag tusschen de Nederl. en Engelschen, 14 Junij 1666, met de portr. van de Ruijter en C. Tromp., en uitl. van 46 n<".; adr. I. Ottens. gr. br. fol.

59 Onderneming op Chattham, 1667; d. R. de Hooghe, 2 afd. op 1 blad. gr. br. fol.

60 Inhaling van Willem III te Amst. 12 Aug. 1672, met zijn portret te paard, d. R. de Ilooghe. gr. br. fol.

60* Beleg en ontzet van Groningen, 1672; d. R. de Hooghe. gr. fol. met gedr. beschr.

61 Verovering van Coevonlcn, 30 Dcc. 1672; d. Decker en M. de ilooghe. 3 bl. fol.