is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogue d'estampes historiques et caricatures politiques ..., vente le Jeudi 28 Décembre 1865 ... = Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen historie-, spot- en zinneprenten, portretten, ... gegraveerde en zwarte-kunstprenten, teekeningen door ... hedendaagsche meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 bftol1 der Fransche tirann!e °P de HolL dorPen: d- R- de Hoogle.

63 Zeeslag van 21 Aug. 1673 en gevecht tusschen Tromp en Sprag; d. Stoopendaal, 2 bl. br. fol.

64 Ter°Vering Van Naarden' 12 SeP'- ^673 ; d. R. de Hooghe.

65 .V^0Je^ï,gJan7B0Dn, Brueil' Rijnbacli, Duijls, Zons, enz., 1673 ; (d. li. de Hooghe), met gedr. beschr. gr. fol.

66 Oranje Nederlands Veldt- en Zeeheer; (d. R. de Iloogke), met ^edrukt vers, Amst. Boekholt. kl. fol. D

67 üijtrechls Veranderingen, 1672—74; d. J. van den Aveele, 4 bl. br. 4°. üe „00.f v"njiet eeuwig edict, Zinneprent op het erfstadhouderschap

ra T>ai? "em (d- R- de Hooglie), met gedrukte beschr. orr. f0] 7ri 7r- ,g ? overSaan der stad Grave, 1674, d. R. de Hooghe. gr. br. fol. /tJ Muluckte Papen-Krijgh en de Fransche Verhumtijdl. Spotprent op de Franschen, 1672—74; (d. R. de Hooghe), in 4 afd. met gedr. beschr. gr. fol.

71 Verschillende gebeurtenissen, spotprenten enz. uit den oorlo"-met Frankrijk; d. R. de Hooghe e. a. 15 stuks.

72 Zinneprent ter eere van Prins Willem III, met den leeuw den doe rn den haan verjagende, d. G. de Lairesse. gr. fol.

73 MercuriusPrint van het hegin des oorlogs (1672) tot den vrede met Engeland (1674); in 12 afd., d. R. de Hooghe. gr. br. fol.

74 Vredehandel tusschen Engeland en de Nederlanden; in 9 afd d R. de Hooghe. gr. br. fol.

75 Ellenden Klacht van het bedroefde Nederlandt, 1672—75; d. R. de Hooghe, met beschr. gr. fol.

76 ?6t H®r.'°gdom van Gelderland en het Graafschap van Zutphen aan

D9i, 111 "a»geboden, 1675; d. R. de Hooghe, 2 bl. br. fol. verschillend.

77 Laatste zeeslag van de Ruyter bij Sicilië, 1676; d. Le Clerc. fol.

78 Lijkstatie van den Admir. M. A. de Ruyter te Amst. 18 Maart 1677;

d. J. van den Aveele. gr. br. lol., met afz. gedr. beschr.

II I"nam®..van Philipsburg, 1676; d. R. de Hooglie, 2 bl. gr. fol. aaneen.

80 Vorstehjck Tafereel, bevattende de portretten der oorlogvoerende vorsten, 1676, met opdragt aan de regering van Amst.; d. R. de Hooghe. gr. br. fol!

81 Schouloneel der voorvallen A°. 1676 , met den Princelijke Almanach op t Jaer 1677 ; d. R. de Hooghe. gr. fol.

81* Veldslag van Cassel, 11 April 1677 ; d. S. Le Clerc. gr. br. fol.

82 Het Hoog- en Lager-Huis van Engeland onder Jakob II; d. R. de Hooghe. gr. br. fol. — bis.

83 Spotprenten op de geboorte van den Prins van "VVales; d. R.deHooahe

e. a. 11 bl. gr. fol. J

84 Scheepstogt naar Engeland, aankomst aldaar, receptie van den Prins van Oranje, dito van de Prinses; d. R. de Hooghe, 5 bl. gr. br. fol.

85 Plegtigheden bij de krooning van den Koning en de Koningin van Engeland, met afb. der versierselen en Eng. beschr., 2 bl. gr. fol. aaneen.

86 Zitting van het Hoog- en Lager-Huis van Engeland onder Willem III. 1689; d. R. de Hooghe. gr. br. fol.

86* Veldslag aan de Boyne en vlugt van Jakobus II, 1690; in 2 afd. d. Hooglie. gr. br. fol.

^fSpfcorenten op de oppositie van Amsterdam tegen Willem III; cl. BoutC!J{tats\ bl. gr. fol.