is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogue d'estampes historiques et caricatures politiques ..., vente le Jeudi 28 Décembre 1865 ... = Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen historie-, spot- en zinneprenten, portretten, ... gegraveerde en zwarte-kunstprenten, teekeningen door ... hedendaagsche meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 Het landen van Willem III bij zijne komst in Nederland, 1691, (d. R. de Hooghe), met gedr. verzen van Norel en Rabus. kl. fol. Zeldzaam.

89 Blijde inkomst van Willem III binnen *3 Gravenhage, 31 Jan. 1691, met vers van L. Smids, adr. A Schoonebeek. kl. fol. Zeldzaam.

90 Als voren, d. R. de Hooghe, (met eenige dubbelen) 20 stuks. — bis 17 stuks.

91 Gevechten in Ierland, 1689; d. R. deHooglie e. a., 4 stuks op 2 bl. fol.

92 Ruïneren der Fransche schepen te LaHogue, Cherbourg, enz., 1692; in 2 afd. d. R. de Hooghe. gr. br. fol.

93 Beleg van Duinkerken te water en te land door Willem III, met gedr. beschr. gr. br. fol.

94 Intrede van Lodewijk XIV en zijn leger te Duinkerken; n. van der Meulen, d. R. de Hooghe. 2 bl. gr. br. fol. aaneen. Zeldzaam.

95 Sterven, paradebed enz. en lijkstatie van Maria Stuart, Koningin van Engeland, 1695; (d. R. de Hooghe,) 6 bl. br. 4°. Zeldzaam.

96 Inname van Namen, 1695, en blijde intrede na de overwinning; d. Huchtenlurg, 2 bl. gr. br. fol.

97 Zinneprent op den vrede van Rijswijk, 1697; d. R. de Hooghe. gr. br. fol.

98 Zinneprent op hetzelfde onderwerp; d. P. van den Berge. gr. br. fol. met afz. gedrukt vers.

99 Jaarmarkt buiten Arnhem; d. R. de Hooglie. gr. br. fol. Praai en zeldzaam.

100 Fabel van de Koeijen, de Herder, en de Wolf. Waarschuwende zinneprent aan de Nederlanders; (d. R. de Hooghe, onder het pseudoniem van Marlais,) met gedr. beschr. fol.

101 Beleg en ontzet van Nerva door Karei XII, Kon. van Zweden, 27 Nov. 1700; d. R. de Hooghe. gr. br. fol.

102 Pantagruel agonissant. Spotprent op Lodewijk XIV, met afb. van de prent op den gewaanden dood van Willem III te Parijs gegraveerd; (d. R. de Hooghe, onder het pseudoniem van Marlais.) br. fol.

103 Bloedige Bataille bij Hochstedt, 1704, met gedr. beschr. fol.

104 Uitvoerige kaart van denz. veldslag, hier genaamd Blenheim, met portret van Marlborough; d. J. van Vianen, 2 bl. gr. br. fol.

105 Eereboog voor Marlborough, met vers van Alewijn, Amst. J. Lindenberg. fol.

106 Zeegevecht bij Mallaga, 24 Aug. 1704, tusschen dc Eng., Holl. en Fransche vloten; d. R. de Hooghe, met gedr. beschr. br. fol.

107 Veldslag van llamillies met de portr. van Marlborough en Prins Eugenius; d. J. van Vianen. gr. fol.

108 Het opbreken van de Fransche vloot en het leger voor Barcelona, 12 Mei 1706 , met gedr. beschr. fol.

109 Plan van het beleg en overgaan van Ostende, 1706; d. Harrewijn, 2 bl. gr. fol. aaneen.

110 Beleg van Douai, van Bethune en van Aricn, in Mei, Julij en Sept. 1710, 3 bl. fol.

111 Zinneprent op de krooning van George I tot Koning van Engeland; n. L. Cheron, d. C. Bubosc, adr. B. Picart. gr. fol.

112 Son-Eclips in 't jaer 1717, den 11 April. Gelijktijdige in kleuren geteekende kaart. gr. fol.

113 Vreugde-vuurwerken te 's Gravenhage cu elders, bij verschillende gelegenheden, 11 bl. br. fol.

114 Lijkstatie van Willem IV, 1752 ; d. J. Punt, 40 bl. gr. br. fol.

115 Paradebed en lijkstatie van Prinses Anna, 1759 ; d. S. ïokke, 20 bl. br. fol.