is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogue d'estampes historiques et caricatures politiques ..., vente le Jeudi 28 Décembre 1865 ... = Catalogus van eenige belangrijke verzamelingen historie-, spot- en zinneprenten, portretten, ... gegraveerde en zwarte-kunstprenten, teekeningen door ... hedendaagsche meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116 Verschillende gebeurtenissen, als: aanslag op het kasteel van Ant-

Kenau Hasselaer in het beleg van Haarlem, Moord der Gebr. no v tiV e,DZ' eiï eenlSe topograph. prenten en kaarten.

117 verschillende gebeurtenissen, als: Rebellie in Schotland, Oostenr

lis vCCe3S!|'00t'°!' 00r,0S en eenige spotprenten, 24 stuks.

118 Voorvallen ter zee, 1782—84; d. Bendorp e. a., 9 bl. br. fol. - bis.

Verschillende gebeurtenissen, benevens eenige spotprenten, 45 stuks

bis, ruim 50 stuks.

19? S'rT Pre°len' het Huis van Oranje betreffende, ruim 50 stuks.

?8C07 TrUw v ? vo'°'rc uf ,ramp' en ruïne na dc ramP> Io07, d. Vrijdag en Portman, 6 bl. br. fol

122 Spotprenten meest van politieken aard, benevens eenige caricaturcu

?P den geest des tijds, 19* eeuw, ruim 100 stuks.

1^0 Diverse historiepr., kaarten, enz.

^cnUcttcu.

(Alle opgezet en fraai van conditie.)

124 Amalia van Solms; n. Ilondthorst, d. Corn. Visscher. gr. fol.

Ampsing, S., Godgel , dichter, geschiedschrijver v. Haarlem; n. ±. Hals, d. J. Snyderhoef. fol.

126 ^lf7'PA17ber* ,riDS TanJ, KrijSsbevelh-> tc paard; „. A. van a ( ' Balliu, adr. li. van de Velde. gr. fol.

127 Athlone, Baron van Rhede en Ginkel, Godart Graaf van, Veldmaar-

128 Sï" lir /' lU FeJ!iüe' RotL foL Fraai en zeldzaam.

fr-' Hendrik Graaf van den,Gouvern. v. Gelderland, krnVsbevclh • n. Mierevelt, d. IV. J. Delf, 1634. gr. fol

129 Bloemaert A Kunstschilder; n. P. Mored»e, d. J. Matham, fol. Zeldzaam Van' Aflm!^• v- Zeeland, (d. JV. J. Delf.) 4°.

131 Bol, Hans, Kunstschilder; d. II. Goltzius. kl. fol.

132 Bourbon, Charlotte de; d. II. Goltzius, adr. II. Ilfondius.) kl. fol.

Braam, J. P. van, Schout-bij-Nacht; n. Sc/imidt, d. M. de Sallieth gr. fol.

134 Breughel (Helsche), P., Kunstschilder; n. B. Sprangen, d. G Sadeler. fol.

130 Cohgny, Gaspard de, Krijgsbevelh.; n. Mierevelt, d. W. J. Delft' 1631. gr. fol. •" '

136 Coligny, Louise de; n. Mierevelt, d. IV. J. Delf, 1627. gr. fol.

137 Cohjns de Nole, A., Beeldhouwer; n. A. van Dijck, d. P. de Jode.

138 Coornhert, D., Staatsman, godgel., dichter, plaatsnijder; groot borstje r♦ me' Zi"neh bijTwe.rk:, f 1L Goltzius. gr. fol. Fraai en zeldzaam. J.3J Cortenaer, L. M., Luit.-Admiraal, met 8 reg. vers v. P. Elzevier

z. n., adr. J. Kralinge. gr. fol. Zeldzaam. '

140 Dezelfde, verkleind, zelfde adres. 4°.

ïfï TT" ,1)ezclfde: "• B- ^r Ilelst, d. A. BlooteVmgh. gr. fol. 142 Culemborch, Baron van Pallandt, Floris Graaf van; n. Mierevelt, d. W. J. Delf. gr. fol.