Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheppers of der 10 geboden, waaronder ieder redelijk schepsel voor eeuwig staat.

Immers, dat zou willen zeggen, dat deze gelovige, nadat hij in het éne opzicht van de hel bevrijd is, in een ander opzicht er weer aan onderworpen wordt.

Maar al zou men ook stellen dat er een bedreiging behoorde tot de wet der zeden of der 10 geboden, vóórdat deze tot een werkverbond was gegeven, dan was dit alles toch ongetwijfeld ook ingesloten in de straf van het werkverbond. En waar Christus de vloek van dit verbond heeft gedragen en de gelovigen heeft verlost van de hel, van de wrekende toorn en vloek, welke al hun zonden hadden verdiend, zo is immers dit handschrift dat tegen hen was teniet gedaan, in stukken gescheurd en aan het kruis genageld.

Alzo is dan in werkelijkheid de bedreiging van hel en vloek afgescheiden van de wet der 10 geboden, waaraan de gelovigen verbonden zijn als een regel des

levens. . , .

Een ander gevoelen is een dwaling op een hoofdpunt der leer, ja de bron en oorsprong van het anti-nomia-

nisme. _ ,

Over dit stuk zie men Burgess, Rutherford

anderen.

VRAAG 5.

Geldt het alléén voor de gelovigen, vrij te zijn van het hevelend gezag der wet, aangemerkt als een werkverbond .

Antwoord. Wij hebben in onze verantwoording gezegd, dat wij niet kunnen verstaan hoe het werkverbond op& zich zelf aangemerkt, een bevelend gezag over de gelovigen zou blijven uitoefenen, nadat Christus de vorm van dit verbond voor hen heeft teniet gedaan (par 4) Echter geeft dit gezegde geen genoegzame grond voor de gestelde vraag. Immers, wij stellen hier alleen maar iets vast omtrent de gelovigen. En zo gaat het er bij ons alleen maar om, dat wij erkennen, dat

Sluiten