Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernederd heeft voor ons, en gehoorzaam geworden is tot de dood, ja de dood des kruises.

Noodzakelijk is deze heiligheid, omdat ze niet alleen het doel is van de wereld, maar van al Gods instellingen en voorzienige wegen, omdat Hij, die ons geroepen heeft, heilig is, ook wij heilig zouden zijn in al onze wandel. Nog eens, noodzakelijk is het als een bewijs en tot bevestiging van ons geloof, omdat de goede werken de ademtocht, het natuurlijk gevolg en de vruchten van ons geloof zijn. Noodzakelijk is deze heiligheid, omdat ze onze roeping en verkiezing vast maakt, want, ze zijn wel niet onze pleit^rond, maar wel onze goede bewijsgrond voor de hemel. Ze zijn bewijsgronden, welke onze zekerheid van hoop op de hemel bevestigen.

Ook is de heiligheid noodzakelijk tot bewaring van onze innerlijke vrede en troost, en hoewel ze niet is de grondslag van ons geloof toch zijn de goede werken de gevolgen, de vruchten en de metgezellen van dat geloof. De heiligheid is ook noodzakelijk ter onderhouding van onze gemeenschap met God, zelfs hier in dit leven, want „indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet." Ook is de heiligheid noodzakelijk om de bestraffingen te ontgaan en vele beloofde zegeningen te genieten; in het bijzonder is heilig te zijn een noodzakelijke voorwaarde, welke vooraf moet gaan om God in de hemel te aanschouwen en te genieten. Deze heiligheid toch maakt ons vatbaar voor- en ^bekwaam tot de gelukzaligheid des hemels en tot de verhoogde baan des Konings, waarlangs de verlosten de stad binnengaan. Noodzakelijk is het ter versiering van het Evangelie en tot opluistering van onze heilige roeping en belijdenis. Verder is het noodzakelijk tot stichting, ten goede en tot troost onzer medegelovigen. Noodzakelijk ter voorkoming van aanstoot en om de mond der goddelozen te stoppen, om eveneens de ongelovigen te winnen en Christus en Zijn dienst aan hun gewetens aan te prijzen. Noodzakelijk is tenslotte de heiligheid voor

Sluiten