Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn zaligheid door het geloof te omhelzen. Zonder dit zou ons algemeen deelhebben aan Hem als een Zaligmaker, uit kracht van de aanbieding en verkondiging in het Woord, voor ons geen betekenis hebben. Maar hoewel de roeping en aanbieding van het Evangelie, welke werkelijk voor ieder in het bijzonder gelden, ook door ieder, zowel uit een oogpunt van verplichting als van belang voor zichzelf moet worden toegeëigend, zichzelf moet worden toegepast en aangenomen door te geloven, wijl zij hiervoor een goede en voldoende grond en waarborg in het Woord hebben — evenwel wordt dit óf verwaarloosd en veracht, óf de waarheid en oprechtheid daarvan verdacht gehouden en in twijfel getrokken, totdat de Heilige Geest het woord des Evangelies aan het hart brengt met zulk een mate van klaarheid en kracht dat het doel treft, de overtuigde zondaar bevredigt, dat het met toepassing op onszelf ,,een getrouw woord en aller aanneming waardig is, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken'', en hem zo in staat stelt om te geloven. Zo ontstaat de verzekering des geloofs, waarvan de sterkte evenredig is aan de mate van de klaarheid en kracht van boven, welke vrijmachtige genade behaagt te geven, als ze wordt gewerkt.

Het tweede stak van de zekerheid is, „dat gij het leven en de zaligheid door Hem zult hebben'', namelijk het leven van heiligheid zowel als van gelukzaligheid; verlossing van zonden zowel als van de toorn, en dat niet slechts in de hemel, maar hier begonnen en voortgezet, en hiernamaals voltooid. Dit is hét ware denkbeeld van het leven en de zaligheid, hetwelk overeenkomt met de Schrift en zoals de Protestantse godgeleerden het plegen te verklaren. En zo is deze zekerheid des geloofs onbestaanbaar met een onwilligheid om de zonde los te laten. Wij denken dat er nauwelijks twijfel over bestaat, dat dit stuk der zekerheid tot de aard van het rechtvaardigende geloof behoort. Want omdat in het oog van een gevoelig gemaakte zondaar, de zaligheid vóór alles gaat, zo

Sluiten