Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den is uitgedrukt, wat onze Kleine Catechismus (de Westminsterse) zegt, nl.: „een aannemen van Christus en een rusten op Hem alleen tot zaligheid, zoals Hij ons in het Evangelie wordt aangeboden''. Hierin is het duidelijk dat, hoewel de aanbieding van Christus aan ons het laatst genoemd wordt, deze het eerst moet worden geloofd.

Want de ziel kan geen geloof oefenen, totdat zij overreed is, dat Christus en die gekruisigd aan haar in het Evangelie wordt verkondigd, aangeboden en voorgesteld, als werd zij met name genoemd. En wanneer het aanbod van Christus door de Heilige Geest aan iemand wordt toegepast dan zal er een bepaalde mate van zekerheid zijn, dat Christus de zijne is, gelijk hiervoor is uiteengezet. En van dit aannemen van Christus, of geloven in Hem, en dat rusten op Hem, om leven en behoudenis door Hem te hebben, is reeds gesproken. Doch om meer rechtstreeks tot de vraag te komen, antwoorden wij:

Ten eerste. Neem onze reformatoren en zij die hen nagevolgd zijn, zoals Luther, Calvijn, Melanchton, Beza, Bullinger, Bucer, Knox, Craig, Melvil, Bruce, Davidson, Forbes e.a., mannen op uitnemende wijze bedeeld met de geest der waarheid, en die hun denkbeelden rechtstreeks putten uit de bron der Heilige Schrift; de voortreffelijkste geleerden en professoren in de godgeleerdheid die er in de Protestantse Kerken zijn geweest, zoals Ursinus, Zanchius, Junius, Piscator, Rollock, Danaeus, Wendelinus, Chamierus, Sharpius, Bodius, Pareus, Alting, de Triglands (Gijsb. en Jac.), Arnoldus, Maresius, de 4 Leidse professoren nl. Wallaeus, Heidegger, Essenius en Turrentijn enz. naast vele Engelse godgeleerden, zoals Perkins, Pemble, Willet, Gouge, Roberts, Burges, Owen enz. De kerken zelf van Zwitserland, de Palts, Frankrijk, Holland, Engeland, Ierland en Schotland in haar geloofsbelijdenissen; alle Luterse kerken die in rechtzinnigheid en geloof bij geen enkele tenachter staan; de vermaarde Dordtse Synode, samengesteld uit beroemde godgeleerden, saamgeroepen en

Sluiten