Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of deze toeëigenende zekerheid des geloofs. waarvoor de Protestantse godgeleerden vóór, en van die tijd af, tot het uiterste hebben gestreden; niet alleen omdat dit een kostbare waarheid was, maar ook iets dat ontzaglijke gevolgen voor de godsdienst had. En wij zijn er zeker van, dat de Synoden onzer kerken verstonden en aanvaardden hun belijdenissen en catechismus (zo de kleine als de grote) vóór die tijd, zoals wij in onze verantwoording reeds bewezen hebben uit de Synodebesluiten, waarin de Westminsterse Confessie en catechismus zijn aangenomen en goedgekeurd.

Ten tweede antwoordden wij:

Het verdient opmerking, dat de meeste woorden, waarvan de Heilige Geest zich heeft bediend in Ouden Nieuw- Testament om de aard van het geloof uit te drukken, eigenlijk te kennen geven het vertrouwen en de zekerheid, waarvan hier gesproken is. En dit vertrouwen en betrouwen in het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament door geloof en geloven verklaard terwijl dezelfde zaken aan het Oude Testament toegeschreven worden. Ook zijn afwijking in gevoelen en twijfel, in haar natuur, daden en uitwerksels, tegengesteld aan geloof. Vrede en blijdschap zijn de natuurlijke uitwerksels van geloven. De beloften des Evangelies, en Christus in zijn priesterlijke bediening in hetzelve verklaard, zijn de eigenlijke voorwerpen des geloofs. De getrouwheid in God en het geloof in de gelovige, houden eveneens verband met elkaar; de eerste is de grond van het laatste; ons geloofsvertrouwen moest beantwoorden aan Zijn getrouwheid, uit oorzaak dat wij zouden betrouwen op het woord Zijner belofte. Verder is het zeker, dat een gelovige, als hij het rechtvaardigend geloof oefent, iets gelooft met betrekking tot zijn eigen zaligheid en dat hij op grond van wat God verzekert, gelooft of kan geloven. Als dit niet het doel is, dat Christus nu voor hem is en wol zijn: een Zaligmaker, door wien hij het leven en de zaligheid zal hebben,... dan is het voor ons totaal onmogelijk te vatten, wat dan het doel zou moeten zijn.

Sluiten