Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk insluit en verband houdt met alle de plichten van de gehuwde staat en aldus de voorrechten van die staat meebrengt. Daardoor heeft hij, zowel als door zijn andere gevaarlijke begrippen over de rechtvaardigmaking en andere punten, die daarmee verband houden, dit geloof verijdeld door de werken daarvan, de bron bedorven, en het geloof van velen in gevaar gebracht.

Maar ondanks dit standpunt kwam hij tot een ander gevoelen en was zo bescheiden zulks wereldkundig te maken. Immers deelt Cross ons mede (predicatie over Rom. 4:2) dat Baxter in zijn boekje tegen de dwalingen van Dr Crisp zegt: „Vroeger meende ik dat de formele aard des geloofs bestond in toestemming, maar dat herroep ik nu. Ik geloof (zegt hij) dat het bestaat in vertrouwen. Hierdoor komt het recht in het voorwerp te liggen, want het wil zeggen: Ik hang af van Christus als de oorzaak van mijn vrijspraak, mijn leven, mijn kroon, mijn heerlijkheid."

Verder zijn daar twee dingen betreffende deze verzekering des geloofs, waarop dient te worden gelet. Het eerste is, dat het geloof maar niet een grondwaarheid is, maar dat het iets werkelijks is. Dat wil zeggen: de zondaar heeft, bij zijn eerste vereniging met Christus, noch ook later, steeds zulk een heldere, standvastige en volle overreding, dat Christus de zijne is, dat zijn zonden vergeven zijn en dat hij tenslotte behouden zal worden, zodat hij dit tegen anderen zou durven betuigen of zichzelf stellig in zou durven sluiten. Maar bij de eerste zaligmakende uitlating van Christus aan hem, wordt zulk een zekerheid en ootmoedig vertrouwen verkregen, en deze is werkelijk en vertroostend en betreft hem persoonlijk en zijn eigen zaligheid en gaat gepaard met een hoop op de uitkomst. Evenwel, de verootmoedigende indrukken die hij op dg,t ogenblik op zijn hart heeft van zichzelf, en van zijn eigen schuld, van de vrees voor Gods majesteit, rechtvaardigheid en heiligheid, waar nog bij komt de duistere kennis van de leer des Evangelies, met de grondslagen en de volmacht, die daarin vervat

Sluiten