Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbergt en Zich terugtrekt. Sion zegt: „De Heere heeft mij vergeten", en de bruid: „Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan'. Zo kan Hij voor mijn gewaarwording een God zijn, die mij vergeet en zich terugtrekt en nochtans kan Hij mijn God zijn, zegt Rutherford, zoals de vrouw mij voor een boos en ontrouw echtgenoot houdt, zo ben ik toch haar man. Maar aan de andere kant, de verzekering des gevoels is de blijk van de zaken, die gezien en gevoeld worden. De ene zegt: „Ik neem Hem als de mijne aan", en de andere zegt: „Ik gevoel, dat Hij de mijne is". De ene zegt met de kerk: „Schoon Hij zich met een wolk bedekt, zodat mijn gebed er niet door kan, nochtans zal mijn God mij horen '. De andere zegt: „Mijn God heeft mij gehoord". De ene zegt: „Hij zal mij aan het licht brengen en ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen". De ander zegt: „Hij heeft mij aan het licht gebracht en ik aanschouw zijn gerechtigheid". De ene zegt: „Zie, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?" De andere: „Hij toont mij Zijn vriendelijk aangezicht en laat Zijn licht over mij schijnen, daarom zal ik Hem liefhebben en op Hem betrouwen''.

Wat nu al deze zaken betreft, zo zou, naar onze bescheiden mening, indien de aard en de grondslagen van de zekerheid des geloofs onder de leiding des Heiligen Geestes, nauwkeuriger en onpartijdiger nagespeurd en opengelegd werd, dit ten zeerste dienen tot versterking en wasdom in het geloof, in plaats dat het zwakke christenen zou ontmoedigen. En dat zou dan ook een uitnemende invloed hebben op de geestelijke vertroosting en ware evangelische heiligheid, welke altijd gelijke tred houdt met het geloof, gelijk de vruchten uit de werkzaamheden spruiten en de invloeden uit de oorzaken.

VRAAG 9.

Welke is de daad des geloofs, waardoor een zondaar

Sluiten