Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgtrekking uit worde gemaakt, welke wij nimmer bedoelden.

En wat betreft de strekking van onze leer en het doel van onze besprekingen, deze waren (met alle zondige zwakheid, welke daarin gemengd was) ernstig bedoeld tot ere van de Heere Jezus, als onze Koning, zowel als onze Priester, onze heiligmaking en onze gerechtigheid.

Slechts betreuren wij het, dat wij ervan beticht zijn, als zouden wij de genade Gods veranderd hebben in ontuchtigheid, en dat wij zouden hebben verworpen de heilige wet der 10 geboden: Want wij zijn ervan overtuigd, dat de verdoemenis van hen, die zulks doen, of leren, rechtvaardig en onafwendbaar is, zo genade dat niet verhoedt. Echter, indien wij na deze brede en wetenschappelijke verklaring van onze beginselen, nog zouden moeten liggen onder dezelfde last van verwijten, dan is het onze troost, dat wij het getuigenis van ons geweten hebben, dat ons hiervan vrijspreekt, en wij twijfelen niet of de Heere zal op Zijn tijd „onze gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en ons recht als de middag."

Wij voegen er alleen dit nog bij, dat wij in alle stukken vasthouden aan onze verantwoording en verzoekschrift, en dit zoveel te meer, omdat wij reeds hebben waargenomen de droeve vruchten en slechte gevolgen, van het Synode-besluit, waarover wij ons beklaagd hebben.

EDINBURGH, 12 Maart 1722.

Mr James Hog, dienaar des Woords te Carnock

Thomas Boston, „ „ „ „ Tetterik

Gabriel Wilson, „ „ „ „ Innerask

John Williamson, „ „ „ ,, Queensferry

James Kid, „ ,, ,, ,, Maxton

Ebenezer Erskine, „ „ „ „ Portmoak

Ralph Erskine, „ „ ,, ,, Dumferline

James Warlaw, „ „ „ „ Dumferline

Sluiten