Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

freie Seele flattert darüber hinweg. Dass die Angst desTodesvonsolcherScheidungin Leib und Seele nichts weiss, dass sie Ieh Ieh Ich brüllt und von Ableitung der Angst auf einen blossen „Leib" niehts hörenwill—was schert das die Philosophie". Haar is het erom te doen den mensch zijn gebonden zijn aan en in den dood te doen vergeten. Daartegen geldt: „Der Mensch soll die Angst des Irdischen nicht von sich werf en; er soll in der Furcht des Todes —- bleiben." De conclusie der philosophie is, dat de dood niets is. „Aber in Wahrheit ist das kein letzter Schluss, sondern ein erster Anfang, und der Tod ist wahrhaftig nicht, was er scheint, nicht Nichts, sondern ein unerbittliches, nicht wegzuschaffendes Etwas."

In den Bijbel staat een geweldig boek aan den rand. Het is niet de prediking van den drieeenigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, die het boek Prediker ons brengt. Het heeft een bescheidener taak. Het predikt eigenlijk heelemaal niet. Het is niet eens vroom. Maar het laat ons zien wat de mensch werkelijk is. Het denkt de levensgedachte tot het einde toe door, dat is: tot den dood. En het vindt nergens iets anders dan dood. Alles wat aan den dood wil voorbij loopen, tot de wijsheid toe, dat is ij delheid en het najagen van wind.

Want het lot der menschen en het lot der dieren:

eenerlei lot is er voor beiden;

gelijk dezen sterven, sterven ook genen,

en allen hebben één levensadem;

Sluiten