Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRIEKSCHE BEELDHOUWKUNST

door

Prof. C. P. Wolff Schoe.maker.

Met bijna ongebroken kracht blijft de klassiek Grieksche kunstbeschaving Europa beïnvloeden.

Dit verschijnsel is niet het gevolg van behoudendheid of gebrek aan eigen scheppingsvermogen van de Westersche rassen, maar vindt zijn grond in innerlijke geestverwantschap en in den Griekschen ooisprong van de Westersche kunstuitingen.

Is niet, als bij de zelfbewuste Grieken, de grondtoon van het Westersch karakter: vrijheidszin, verlangen naar zelfbestemming, ondernemingslust en drang naar vooruitgang» gepaard met een groote begeerte om door te dringen in het wezen der dingen, het zoeken naar waarheid en een gevoeligheid voor tastbare vormen?

Al deze eigenschappen vinden in de Grieksche kunst uiting. Vorm en inhoud van hare kunstwerken zijn versmolten tot een eenheid, waarin heel de Grieksche geest, de denkwijze en het verlangen naar ideale volmaaktheid opgenomen zijn.

Geen dwingende traditie, geen despotisme, noch religieuse beklemming legde de verbeeldingskracht en het scheppingsvermogen der Grieken eenige beperking op.

Sluiten