Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij lieten zich in de klassieke periode alleen beheerschen door een sterk instinct van zelfbeperking en maatgevoel.

In tegenstelling met de Oostersche volken, die in hunne broeiende verbeelding neiging hebben tot omzetting van hunne visueele indrukken in bovenzinnelijke abstracties van decoratieve werking, beschouwden de Hellenen de waarneembare wereld van een zuiver menschelijk standpunt. Bij hen werd de mensch, zooals hij het leven en de vormen in zijn eigen lichaam doorvoelde, de maat van alle dingen.

Het geestelijk leven werd voor alles beheerscht door de rede, het intellect.

De voorstelling van menschen en Goden in hunne lichamelijke verschijning, eene verschijning die de physieke, zoowel als de psychische eigenschappen karakteristiek weergeeft, is de inhoud van de Grieksche kunst in den bloeitijd.

In den aanvang, waarin vooral de echt mannelijke hoedanigheden en deugden hoog geschat werden, was het naakte mannenlichaam het onderwerp van belangstelling.

De vrouw wordt eerst later begrepen in haar aanminnigheid en gratie. Ook zij blijft aanvankelijk nog de krachtmensch.

Het gewaad wordt als uitdrukkimgsfactor in de kunst opgenomen. De bekleeding, naar het vormbeloop van het lichaam ontworpen, vernietigt niet de schoonheid van het geleed organisme, maar wordt juist een actief middel om houding,

Sluiten