Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorvoelt hij de deinende nuancen van het wazige vleeschoppervlak. Zijn figuren genieten droomerig van hun bescaans,bewustzijn en de schoonheid van eigen lichaam.

Zijn tijdgenoot S c o p a s is de lyrische gcvoelsmensch, de uitbeelder van droefheid, levenssmart, diepe zielsontroeringen.

Aan de eigen richtingen van deze twee meesters hecht zich de latere kunst.

L y s i p p o s, tijdgenoot en vriend van Alexander den Grooten, staat aan het begin v.an den Hellenistischen tijd. Zijn beelden zijn slank, en hebben eene bewegelijke soepelheid.

Zijn broeder Lysistratos werkt naar gipsafgietsels. Anatomische modelstudie en technische gemakkelijkheid worden kenmerken van de. kunst. (De anatoom Herophilos van Alexanderië secteerde meer dan 600 lijken).

Het leven, de beweging, de sterke gemoedsaandoeningen, het realisme beheerscht de Hellenistische kunst, die tenslotte in de erotiek haar laatste stuwkracht vindt.

Maar zooals in alle tijden de menschelijke geest na den roes van een oververhitte verbeelding, na een in alle mogelijkheden uitgeputte technische overontwikkeling weer teri^gvalt op zijn oorsprongsbodem, zoo treedt ook in den laat Hellenistischen .tijd onder de Romeinen een reactie in.

In de laatste eeuw voor Christus' geboorte ontstaat een naar den laat-archaischen en best-klassieken tijd teruggaande stroo-

Sluiten