Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de idealiteit, waarmede zij zich hecht aan de natuurvormen, door hare ra~ tioneele beginselen, is de beteekenis van de Grieksche kunst voor de Westersche kuituur onvergankelijk.

Sluiten