Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trokken. Zoo schildert hij in „Prometheus" den weldoener der menschheid, die zwaar gestraft wordt, omdat hij tegen den wil van Zeus de menschen met het vuur in kennis bracht. Orestes, die op last van Apollo zijn vader wreekt en zijn moeder doodt, valt ten prooi aan de wraakgodinnen, totdat Athene ' hem bevrijdt; een speelbal is hij in de hand der goden. ,

Wiat Aeschylus op technisch gebied heeft gepresteerd, is van onberekenbaar verrestrekking. De invoering van den tweeden tooneelspeler beteekent de geboorte van het drama, daar toen voor het eerst een handeling op het tooneel mogelijk werd. Is in zijn oudste stukken die handeling nog zeer beperkt, en worden de voornaamste gebeurtenissen door boden verteld, — in zijn tiilogie: ,,Agamemnon, Choephoren, Eumeniden" treden acht personen op, waarvoor zeker drie tooneelspelers noodig wa— rent terwijl alles zich voor de oogen der toeschouwers afspeelt. Hier is een spanning bereikt, die slechts door de Oedipus van Sophocles overtroffen wordt.

Sophocles ging op den door Aeschylus gewezen weg voort. Op zijn naam staat de invoering van den 3den tooneelspeler, welke vinding door Aeschylus in zijn laatste stukken is gebruikt.

Verder beperkte hij het aandeel van het koor, dat bij hem slechts de trouwe metgezel van de hoofdfiguur is, maar niet meer zelfstandig handelt. Voorts brak hij met de gewoonte om met trilogieën, /d.w.z. 3 tra—

Sluiten