Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kweekt, is een machtig hulpmiddel, wanneer in tijden van onrust en verwarring de menschheid radeloos dreigt te worden en in de omringende werkelijkheid zelf geen uitweg meer ziet. Het geloof in een geestelijke wereldorde, die zoozeer de voorrang heeft boven de zintuigelijke, beleefde wereld, heft ons uit deze laatste op en maakt het ons mogelijk haar gebrekkigheid te verdragen.

De overtuigingen, die in het Christendom met grootere intensiteit werden gepredikt, kregen door deze ideeënwereld een theoretische bevestiging, en de bcgronders van het Christendom hebben daarvan met gretigheid gebruik gemaakt. De staatsidee van Plato, evenzeer als de Stoïcynsche, geschilderd als een ideaal van rechtvaardige gemeenschap, is telkens weer een baken geweest, waarop ' de organisatoren van het Christelijke leven zich hebben gericht.

De gedachte aan een mogelijke betere wereldorde is het heilzaamste kruid voor de samenleving in hare ziekte. Alleen reeds om die reden zal het in hooge mate wenschelijk blijven, dat de leiders van komende geslachten deze ideeënleer blijven verstaan.

Heeft Plato, zooals begrijpelijk is, met zijn ideeënleer de werkelijkheid zelf wel eens te veel geminacht, de reactie bleef niet uit bij zijn grooten leerling Aristoteles.

Niet minder gloeiend voor de wereld der ideeën heeft hij ingezien, dat deze ideeën in de werkelijkheid levend en werkzaam zijn en hij heeft het zijn taak geacht, met den groot—

Sluiten