Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelen dit niet mede om er iets tegen te schrijven, maar om toch onze lezers eene enkele maal eens kennis te laten nemen van den geest, die op het einde dezer eeuw uitgaat tegen de Universiteit."

In „de Bazuin" van 1 Maart j.1. wordt gezegd, door W. D.: „De kerken worden eene prooi van de hoogheid dezer particuliere vereeniging en officieel doet en zegt zij niets, totaal niets, om als eene ootmoedige den kerken in het gevlei te komen."

Bewijs genoeg, dat hier tweeërlei beginsel, tweeërlei diepe overtuigingen met elkander in botsing komen.

Men komt het langzamerhand in de praktijk te weten, dat Dr. A. Kuyper gezegd heeft: „Wanneer we de Christelijke Gereformeerden niet krijgen, dan kan onze Universiteit niet worden wat ze worden moet." Voor dat doel laten wij ons niet gebruiken.

Wel respecteeren we de groote gaven in Dr. A. Kuyper, in zoover ze tot een heilig doel worden aangewend, maar wij wenschen er de dupe niet van te worden.

Broeders en Zusters van hetzelfde huis zijn van elkander verwijderd; in plaats van éénheid bevorderd, is de twist en tweedracht verdubbeld. Niemand meene, dat we tegen eenheid en samenwerking zijn, op betrouwbare grondslagen gelegd, doch niet met prijsgeven van naam en beginsel. Niet met aanvaarding van: Onderstelde wedergeboorte, eeuwige rechtvaardigmaking enz.

Deze betwiste leerstellingen zijn thans niet slechts persoonlijke begrippen, maar met de vereeniging aanvaard en vervolgens leer der „Geref. Kerken" geworden.

De naam Christelijke Gereformeerde gemeente doet ons denken aan het jaar 1869. In dat jaar zijn de „gemeenten onder het kruis" met de Christ. Afgesch. (Geref.) vereenigd, of liever gezegd hereenigd.

Sluiten