Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven en bezieling voor klein en groot, voor arm en rijk — het meeste evenwel voor het kleine en het arme ! Niet in de «hoogte», in de diepte van het hart des volks heeft hij steeds zijn krachtigste steunpunt gevonden.

Heel het volk moest en zou begrepen den hoogen ernst van de vraagstukken, die door den geest der eeuw, waarvan een Da Costa in 1823 had gesproken, aan de orde waren gesteld. Dat nu was zijn levenstaak. En daartoe zijn de meest ingewikkelde vraagstukken van theologischen, politieken, economischen en socialen aard door hem losgemaakt van den geleerden omhaal van abstracte en wijsgeerige bespiegelingen, die sterk naar de studeerlamp riekten; en zóó, in een populair doch daarom niet minder sierlijk kleed, gebracht onder de aandacht van heel het volk in al zijn rangen en standen.

Sluiten