Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetenswaardige van een onderwerp uiteen te zetten, maar slechts het voornaamste, wat voor ons bewustzijn als hoofdzaak moest gelden.

Overtuigd, dat onvolmaakt en gebrekkig ook van dit werkje zal moeten gelden, — hoop ik toch van liarte, dat het goede hetwelk er in mocht zijn, worde aangewend ten bate van ons volk, en de Heere dit genadig mag dienstbaar stellen tot vermeerdering der kennis, bloei van het geloofsleven, uitbreiding van Zijn koninkrijk, en in alles Zijn Naam, nooit genoeg geprezen, verheerlijkt worde.

W.

Overtoom, (Amsterdam).

Sluiten