Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Christus Jezus van harte instemmen, en begeeren dienovereenkomstig voor des Heeren aangezicht te wandelen.

Het komt voor hen, en voor ons allen er op aan, dat wij den troost van dat Evangelie verstaan, dat wij den Heere Jezus hebben leeren kennen als onzen Heiland en Zaligmaker, en alzoo in blijdschap des harten getuigen: Wij hebben Hem gevonden, den Christus, ons Een en Al.

Joh. 1 : 42b.

Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.

In de voorgelezene woorden hebben wij een getuigenis, eene geloofsbelijdenis, welke de onze moet zijn, indien wij welgetroost, zaliglijk zullen leven en sterven. Het is de betuiging van ieder, die door God gevonden is, die vrede verkregen heeft door het geloof in den Heere Jezus Christus.

Wij hebben gevonden den Messias, den Christus. Groote en blijde vondst! Laat mij i°. u wijzen op die vondst;

2°. u bepalen bij het vinden, en 3°. met een voor deze ure toepasselijk woord besluiten.

Sluiten