Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geloofd zij 's Vaders een'ge Zoon,

Hij bracht ons van Zijns Vaders troon

De rijkste zegeningen :

Hem, onzen helper in den nood,

Hem, onzen redder van den dood,

Moet al wat ademt zingen.

Verlosser, Mid'laar, Hoofd en Heer!

Voor U knielt Uw Gemeente neêr,

Lofzingend in Uw woning.

Eens wordt alom U toegebracht Lof, eer en heerschappij en macht; Zoo heerscht G'als aller Koning.

Zingt, aard en hemel, zingt uw Heer! Het driemaal heilig meld' Zijn eer!

Zingt Hem op hooge.tonen!

De lof van God vervuil' 't heelal,

Die is, Die was, Die komen zal,

En onder ons wil wonen.l)

I.

Welk eene groote en blijde vondst, den Messias, den Christus gevonden te hebben! Hoe innig verheugd waren daarover die twee discipelen, van wier blijdschap onze tekstwoorden getuigen. De een, wiens naam niet genoemd wordt, was naar alle

(') ie. Tusschenzang : Gezang 2 : 3, 5.

Sluiten