Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met heil optrekken naar Kanaan. Dan is voor den Heere de weg bereid, én voor ons, midden door de wildernis, ja deze is er niet meer, maar er is eene rechte, verhoogde baan.

III.

De stem des roependen in de woestijn gaat nu voort, zeggende: Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot eene vallei gemaakt worden.

Niet alleen moet de weg gezuiverd worden, en de baan recht gemaakt, maar ook alle hindernissen van dalen en bergen moeten weggeruimd worden. Waarom voegt de profeet dit er bij? Verhinderen deze den Heere? Neen. Maar Zijn volk verhinderen zij, Zijn arm, zwak volk, waarmeê Hij optrekt. En Hij beveelt, wat de menschen nooit uit zichzelf zouden doen. Deze lec-

O

gen de straten langs de bergen aan, dat zij langzaam opklimmen, of zij laten ze afdalen in de valleien. Maar dat is den Heere te weinig. Neen, de bergen moeten geslecht, de dalen verhoogd worden.

Het ligt voor de hand, dat de profeet hier beelden gebruikt voor geestelijke toestanden. Het volk des Heeren moet geen arbeid meer hebben, gelijk het een arbeid is om hooge bergen te beklimmen; het moet geen angst meer uitstaan, zooals men beangst is als men tot in de afgronden afdaalt; dat zouden werken der Wet zijn, waarbij men zegt: „als gij die doet, wordt gij zalig, maar als gij ze nalaat, blijft gij in de verdoemenis. En wee u, als gij tot den Heere komt als een zondaar zooals gij zijt, Hij zal u in eenen afgrond nederstorten."

Sluiten