Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bavinck ontkomen; maar nu kregen zij hem er niet weer tusschen!

Dr. Bavinck had voorspoed op zijn nieuw standpunt, want toen het belichaamd was in het Voorstel-BAVINCK, Rutgers, Kuyper en Biesterveld, vond het sympathie bij de meerderheid. Dat lag ook in den aard der zaak. De B- en B's gezinde broeders gingen natuurlijk mee. Zij die de vergadering op Woensdag 20 Aug. hadden bijgewoond, leefden nog onder den indruk van het woord, daar door Prof. Bavinck gesproken, en snapten zeker niet zoo maar, dat dit voorstel in strijd kon zijn met het woord van toen. En sommigen dachten zeker, dat de Vereeniging in die vier Professoren waarborg genoeg gaf voor eene rechte vereeniging der beide inrichtingen. Er waren dan ook, die mij vóór de zitting der Synode smeekten, nu mijn voorstel terug te houden. Dat deed ik echter niet, omdat ik op het standpunt van 20 Aug. meende te moeten blijven staan; nog in de hoop, dat velen van die vergadeiing met mij zouden blijven staan. Dat was echter het geval niet. Slechts 14 openbaarden meer sympathie voor mijn voorstel. Met die 14 had ik tot dat oogenblik niet gesproken. Er waren onder hen. die vereenigd waren met de drie provinciën, die hadden voorgesteld, op de kwestie niet in te gaan, maar te blijven bij de besluiten van de Gen. Synode van Groningen. Nu zij echter mijn voorstel hoorden, dachten zij langs dien weg mee te kunnen en te mogen werken, om tot eenheid van opleiding te komen. Na die zitting verzocht ik de Professoren om de stemgerechtigde leden, die vóór mijn voorstel sympathie hadden, samen te vergaderen, om te voldoen aan het verzoek, op de Synode uitgesproken, dat ik het voorstel tot een contract zou uitwerken. Zelf begon ik daar eerst mee, en een paar dagen later werkten wij samen, om mijn voorstel verder uit te werken, geheel naar de volgorde en artikelengang van het voorstel-BAviscK. Toen wij het voorstel-Bos indienden bij de Synode, werd erkend, dat het geheel logisch uitgewerkt was naar het standpunt, in mijn voorstel, punt

Sluiten