Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Kerken. Zij wil vrij zijn: souverein in eigen kring. Het geld wil de Vereeniging echter wel. En of nu de gecollecteerde gelden zoo precies alleen voor de Theol. Faculteit gebruikt worden, daar ligt de Kerken niet aan gelegen. Zij geven maar, in goed vertrouwen! Met de Theol. School is dat wat anders. Dan moeten de boeken nauwkeurig nagezien worden, en de commissie brengt rapport uit op de Synode, waarbij zij zich de vrijheid veroorlooft — des vereischt — opmerkingen of aanmerkingen te maken.

En toch, zoowel de Vereeniging, geheel vrij in haar beheer, moet evengoed twee collecten hebben van de Kerken, waaraan zij niet verbonden is, als de Theol. School, die als eigene inrichting der Kerken in 1891/92 is aanvaard door al de Kerken.

Of de Kerken zich alle bij dat besluit zullen neerleggen, zal de vraag zijn. Wanneer nu met dit besluit der Generale Synode gehandeld wordt als met een voorgaand besluit, wordt het bedenkelijk. Toen immers de Generale Synode van Groningen besloot: twee collecten voor de Theol. School en een voor de Theol. Faculteit, waren er tal van Kerken die zich aan dat besluit niet stoorden, en eenvoudig voor beide inrichtingen ieder een collecte hielden, of de beide collecten in twee gelijke deelen verdeelden: voor ieder de helft. Zelfs durfde men openbaar schrijven en op classes beweren, dat zulk een besluit niet verbindend was. Ieder Kerk kon dat doen, zooals zij zelve goed vond.

Men zie eens in het Curatoren-Verslag na, hoe het staat met de collecten voor de Theol. School.

III.

Na de Synode.

Na de Synode kwamen de monden en pennen druk in beweging. En geen wonder.

Dat mijn naam daarbij bijzonder in opspraak kwam,

Sluiten