Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat een deputaat naar de Generale Synode niet van standpunt of inzicht over eene zaak mag veranderen tijdens de Generale Synode, maar stokstijf moet staan blijven bij het inzicht of standpunt op de Provinciale Synode, wat op zulk een Generale Synode ook wordt gezegd of voorvalt. Wie tijdens een Generale Synode van standpunt of inzicht over eene zaak verandert, verbeurt het vertrouwen.

Ook daarin meen ik van de broeders te moeten verschillen.

3e. Het komt mij eindelijk voor, dat de broeders meenen, dat ik daarom naar de Generale Synode moest afgevaardigd worden, om in den strijd over de opleiding dienst te doen als bemiddelaar, om hen die öf tegen de eenheid van opleiding mochten spreken, öf het niet eens waren met het concept-contract van Van Andel c.a., zelfs niet, gewijzigd in den geest van de Provinciale Synode van Friesland, om hen, zeg ik, tot een ander standpunt of inzicht over te halen. Ds. Sikkel schreef: »om de sympathie van de achterhoede te winnen.« Dus ik moest naar de Generale Synode om een partij — mij anders niet gunstig gestemd — te dienen. Waarom ook later een der broeders tegen mij zei dat — vanuit Amsterdam aangeraden was, mij te kiezen. En waar ik dat op de Generale Synode niet deed, maar zelfstandig met een eigen voorstel durfde komen, tegen het gevoelen der partij in, die ik had moeten dienen, is het vertrouwen in mijn persoon geschokt. Wie dus een zeker partij niet onvoorwaardelijk wil dienen, is veroordeeld.

Ik heb mij altijd een eenigszins andere voorstelling gemaakt van het deputeeren naar een Generale Synode, waar men in den Naam des Heeren samenkomt: niet om een partij te dienen, maar om alle voorkomende zaken, naar zijn beste meening, zóó mee te behandelen, als hij in zijn geweten voor God verantwoorden kan, en gelooft dat het voor de Kerken het meest nuttig is: onpartijdig en zelfstandig daarin oordeelende en besluitende.

En wat nu mijn standpunt aangaat, waarin de broeders oordeelen dat ik op de Generale Synode anders stond dan op de Provinciale Synode

'le. Mijn standpunt was en bleef en is nog, om zoo

Sluiten