Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenzij in het Arbeidsvraagstuk een ander beginsel wordt gegrepen : tenzij de beweging in een ander spoor wordt gebracht; tenzij Vakorganisatie anders verstaan wordt en naar Gods ordinantiën wordt gerealiseerd; tenzij, niet in den weg van verguizing en verdrukking maar in dien van het vrijmakende Woord Gods, in de vreeze des Heeren, in de echte solidariteit naar het beginsel des levens gelijk de Heere het schiep, in de kracht Gods, in nederbukken, aanbidden en gehoorzamen uitkomst gezocht wordt, — keert de beweging terug, het onweer uit alle wereldhoeken te gelijk. Denkers, dichters, schrijvers, geleerden, kunstenaars, onderwijzers, jongelingen, vrouwen, maagden en kinderen gaan voor, en de drommen dagen op van alle kanten, uit alle landen, met alle middelen, tot belegering van het georganiseerde menschelijke leven, dat den weerstand wil volhouden. Geen arbeid, geen beweging meer, tenzij de wereld capituleere voor de Arbeidersmacht; geen enkele arbeid of Arbeider mag dienst weigeren; geen brood, geen licht, geen water mag er overblijven voor de belegerde wereldveste; de Kerk moet onder den voet, zoo ze niet mee wil; het leger der Overheid moet het zwaard in dienst der Arbeiders stellen. De Anarchie alleen brengt de victorie aan de Arbeidersmacht! — Ai mij, hoe zal de Zone Gods worden gelasterd; Hij, wiens Evangelie over de wereld blijft ruischen; over de wereld, die Hij kocht en als zijn eigendom verkreeg, in waarachtige solidariteit der schuld voor God en der gehoorzaamheid om Gods wil te doen,, onder de overmacht der menschen zijn vleesch en bloed Gode onstraffelijk opofferende door den eeuwigen Geest! — Door Hem, door zijn Geest, naar zijn Woord, zullen nochtans in de gehoorzaamheid en lijdzaamheid der waarheid de uitverkorenen behouden worden en eeuwig Gods wereld bezitten in de gemeenschap met Christus door den Heiligen Geest.

Toch zal naar onze overtuiging die dag der verschrikking en der verlossing niet ten volle komen, tenzij eerst de Mensch der Zonde in den Tempel Gods zal opstaan, op-

Sluiten