Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen zal in naam der Religie, en daarom van uit den kring van het Christendom als de Antichrist zich zal openbaren. Wij moeten dit hier uitspreken, opdat we onze ziel en conscientie in dezen tegenover onze broederen vrijmaken. De Heilige Schrift profeteert ons een materiëele krachtsen machtsopenbaring, die over alle krachten en wonderen der materie beschikt en dwingende macht uitoefent. Die krachts- en machtsconcentratie zal den adem der Religie grijpen, in verleidelijke gestalte onder de uitverkorenen verschijnen, profetisch de wereld bewerken, en de bekoring tooveren van den vaischen Christus, die zich als de Antichrist zal onthullen, de Mensch der Zonde, roemend als „God" in alle macht, alle kracht, alle bezit en alle heil. Hier is een gevaar, een schrikkelijk gevaar voor Christenen, allermeest voor hen, die leidend en predikend onder Christenen optreden. Slechts zij, die in materiëelen arbeid leven, hebben naar den geest des tijds recht van spreken in zake de Vakorganisatie en het menschelijke leven; zelfs de Patroons missen dat\ recht; intusschen is heel de Arbeidersbeweging, heel de toestel, de inrichting, richting en praktijk der Vakorganisaties vrucht van theoretische stellingen, uitvoering van principe. En naar onze overtuiging moeten de Religie, de Profetie, het Woord Gods, de Christelijke Wetenschap, voorlichten. Maar daarom dunkt ons het grootste gevaar, als Dienaar van Gods Woord, als Dienstknecht van Jezus Christus, de beweging van den tijd zonder uitwerping van het valsche beginsel onder het schild van het Christendom, onder den Naam des Heeren te brengen, en zóó dienstbaar te worden aan de komst van het rijk van den Antichrist, aan de openbaring van den Mensch der Zonde.

Moet er dan geen Christelijke Vakbeweging zijn? moet er dan niet in den Naam des Heeren en met zijn Woord op Vakorganisatie worden aangedrongen? moeten dan niet de Christenen, ook de Christenwerklieden en hun Vereenigingen, worden opgewekt, opgeroepen en saamgeroepen, om zich te stellen aan de spits der beweging tot vrijmaking

Sluiten