Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Werkman of zijn gezin, noch voor eenige Bedrijfsonderneming, noch voor een Vak, noch voor de maatschappelijke verhoudingen, noch voor de gevolgen van haar eigen beslissingen eenige verantwoordelijkheid dragen, en die onder geenerlei gezag en recht staan van eenigen Vak- of Arbeidskring.

5.

Deze Vakvereenigingen dwingen door haar pretensie en consequentie de Werklieden, zich in haar zoogenaamd te organiseeren.

6.

Zij scheppen daardoor een nieuw en hopeloos proletariaat in hen, die zich aan haar niet onderwerpen.

7.

Zij maken zich meester van de macht over de Werklieden. Zij dooden hun vrijheid, om over zichzelf te beschikken; om over de regeling van hun eigen positie in den arbeid te oordeelen; om gezamenlijk met hun eigen Patroon te onderhandelen; en om in hun eigen Bedrijf of Vak tot de ware organisatie werkzaam te zijn.

8.

Zij maken zich meester van de macht in het Vak en in de bijzondere Bedrijven en Ondernemingen, door de arbeidsvoorwaarden van stuk tot stuk te stellen, onder bedreiging van weigering der materiëele arbeidskrachten door werkstaking. Zoodanige werkstaking is niet een daad van den bewusten Werkman in eigen zaak, of van de gezamenlijke bewuste Werklieden in de Bedrijfsonderneming, waarin zij werkzaam zijn, maar zij is een daad van een Werkliedenvereeniging, een daad in haar strijd om zich van de macht in een Vak en in de afzonderlijke Bedrijfsondernemingen meester te maken.

Sluiten