Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze leerredenen, uitgesproken te Utrecht, op den voor mij en de mijnen zoo gedenkwaardigen dag, den 6 December 1903, zijn op vriendelijk verzoek ter perse overgegeven.

Mocht ik met de Gemeente alhier, met mijne kinderen en een schare belangstellenden, onder vele bewijzen van toegenegenheid, de goedheid des Heeren gedenken, die mij veertig jaren kracht en lust tot den arbeid gaf; mochten we zijne veelvuldige bemoeingen met blijdschap in Hem erkennen met de begeerte des harten, dat de Heere verheerlijkt worde, Zijne ontfermende goedheid, die zich verheerlijkt in Zijn eigen werk, gebiede over deze uitgave Zijnen onmisbaren zegen, om Zijns Naams wil!

Utrecht, December 1903. v. d. V.

Typ. Kemink & Zoon, over den Dom, Utrecht.

Sluiten